Index Vakbarát Hírportál

Harácsoltak a közpénzekkel az egyetemek

2015. április 30., csütörtök 14:12

A felsőoktatási intézmények jelentős része nem szabályszerűen használta fel a közpénzeket és nem tartotta be a gazdálkodására vonatkozó előírásokat, mondta az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke a 2009 és 2013 közötti ellenőrzések tapasztalatai alapján. Az MTI tudósítása szerint Domokos László a 28 állami és 2 egyházi felsőoktatási intézményt érintő, azonos program alapján megvalósuló ellenőrzések megállapításait úgy összegezte, hogy visszatérő és sorozatos hiányosságokat tapasztaltak a belső kontrollrendszerekben, ami növekvő korrupciós veszélyeztetettséget és az azt mérsékelni képes vezetői döntések elmaradását mutatja.

A jelentés főbb megállapításai:

Az ÁSZ elnöke szerint a felnövekvő generációkat oktató felsőoktatási intézményeknek mintaadó, példaértékű szervezeteknek kell lenniük. Össztársadalmi érdek, hogy szabályosan működjenek, szabályszerűen használják fel a rájuk bízott közpénzeket. Javaslataikat eljuttatták a felsőoktatási törvényt kidolgozó Emminek is.

Domokos László úgy látta, a felügyeleti jogkört meg kell erősíteni, a szenátusok ugyanis nem töltötték be szerepüket, a 2013 előtti rendszer fenntarthatatlan volt. A rektorok bár évente jelentettek, de sokszor nem valós adatokat. A nulla-tolerancia, ami elfogadható a területen - rögzítette az elnök.  Mint mondta, a z elmúlt hónapokban a kancellárok különös érdeklődést mutattak a jelentéseik iránt.

Kisgergely István felügyeleti vezető ismertette az ELTE, a Debreceni Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem vizsgálatát, amelynél a fenntartói feladatot ellátó tárcát is górcső alá vették. Mint elmondta: egyik szenátus sem értékelte a rektor vezetői tevékenységét, a testületek a felsőoktatási törvényben előírt feladataikat nem szabályosan, vagy határidőn túl látták el. A PTE-nek egyik évben sem volt vagyongazdálkodási terve.

A gazdálkodási jogkörök gyakorlása többségében szabálytalan volt, a térítési díjakat nem alapozták meg önköltségszámítással, s az intézmények megsértették a közbeszerzési előírásokat. Pécsett 8,2 milliárdos beszerzések ügyében 79 eljárás indult, s 16,2 milliós közbeszerzési bírságot szabott ki az illetékes hatóság.

Szatmári János projektvezető arról számolt be, 2014-ben negyedszer mérték fel a szervezeti integritást. Tavaly már 23 intézmény kapcsolódott be a folyamatba, s többi között megállapították: a korrupciós veszélyeztetettséget növelő tényezők szintje kiugróan magas volt.

Fontos tényezőnek nevezte még, hogy minden felsőoktatási intézmény részesült uniós támogatásban, és részt vett közbeszerzési eljárás előkészítésében. Szerinte erősíteni kell a külső panaszkezelő-rendszert és a kontrollt az etikai szabályzatok területén. Fontos kérdés az is, szabályozza-e az intézmény ajándékok, utaztatás, meghívások elfogadását.  

Rovatok