Index Vakbarát Hírportál

A TASZ még megállítaná a gyermekvédelmi népszavazást

2022. január 25., kedd 13:20

A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet – két szülő és egy gyermek képviseletében – azzal fordult az Alkotmánybírósághoz, hogy semmisítse meg a Kúriának a négy népszavazási kérdéssel kapcsolatos döntését, és ezzel állítsa meg az április 3-ára kitűzött gyermekvédelmi referendumot.

Mint arról beszámoltunk, az Alkotmánybíróság január 6-án helybenhagyta az Országgyűlés országos népszavazás elrendeléséről szóló határozatát, majd január 11-én Áder János köztársasági elnök az országgyűlési választásokkal egy napra, április 3-ára tűzte ki a referendum időpontját.

A kormány által kezdeményezett népszavazáson négy kérdés szerepel majd a szavazólapon:

Ezzel látszólag elhárult minden akadály a gyermekvédelmi népszavazás elől. Nem így gondolta a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy

az Alkotmánybíróság (bár a parlament eljárását már vizsgálta, és azt rendben találta) egyéni panaszindítványra még vizsgálhatja a Kúria döntéseit, és meg is semmisítheti azokat.

A TASZ szerint ugyanis a Kúria négy döntése több ponton sérti az Alaptörvényt, lehetővé téve egy alkotmányellenes népszavazást:

  1. A kérdések alapjogsértő válaszlehetőségeket tartalmaznak, mert sértik a gyermekek szabad tájékozódáshoz és szexuális neveléshez fűződő jogát, valamint a szülői nevelési jogot.
  2. A kérdések kiüresítik a népszavazáshoz való jogot, mert a válaszok azt is eredményezhetik, hogy a parlamentnek alapjogsértő törvényeket kell alkotnia. Azzal, hogy a Kúria továbbengedte a kérdéseket, ezzel azt állította: mindegy, hogy milyen döntés születik a népszavazáson, az Országgyűlés úgyis olyan tartalommal alkot majd törvényt, amilyennel akar.
  3. Csak olyan kérdés tehető fel népszavazáson, amire minden lehetséges válasz az Alaptörvény keretein belül marad. A döntés ugyanis kötelező lesz a parlamentre.

Mindezekre tekintettel a TASZ – két szülő és egy gyermek képviseletében – kettős kérelemmel fordult az Alkotmánybírósághoz, kérve azt, hogy semmisítsék meg a Kúria négy döntését, és ezzel állítsák meg az alapjogsértő népszavazást.

A négy indítvány a következő:

  1. A szexuális irányultságokat bemutató iskolai foglalkozásokra vonatkozó kérdést támadó alkotmányjogi panaszban, amelyet a másik három indítványhoz hasonlóan már kiszignáltak előadó alkotmánybíróra, a jogvédők kiemelik: a Kúria nem volt tekintettel a gyerekek jogaira és arra, hogy az államnak kötelessége a gyerekek megfelelő fejlődését elősegíteni. Ezért arra is köteles, hogy gondoskodjon a gyerek megfelelő szexuális neveléséről a köznevelés keretei között, vagyis az iskolában. Az a szexuális nevelés, amelynek nem része a szexuális irányultságok bemutatása, az emberi szexualitás igen lényeges részéről nem nyújt megfelelő ismereteket a gyerekeknek. Így nem szolgálja a gyerek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődését.
  2. A nemi átalakító kezelések népszerűsítésére vonatkozó kérdés kapcsán az indítvány rámutat, hogy annak felülvizsgálatában hozott kúriai határozat súlyosan sérti a népszavazáshoz való jogot, önkényesen felülírva a kérdések hitelesítésének szabályait. A Kúria ugyanis azt állította, hogy a kormány kezdeményezésének vizsgálatakor a feltételeket nem kell „kimerítő alapossággal vizsgálnia”, szemben a választópolgárok kezdeményezéseivel.
  3. A fejlődést befolyásoló szexuális médiatartalmak korlátozás nélküli bemutatására vonatkozó kérdést támadó indítvány szerint a Kúria felülvizsgálatakor egyrészt a gyermekek egészséges fejlődéshez való jogát és a szülői neveléshez való jogot, másrészt a népszavazáshoz való jogot sértő kérdést hagyott jóvá. A kérdést támogató döntés esetén ugyanis minden, szexuális jellegű médiatartalomra vonatkozó állami korlátozást fel kellene oldania a jogalkotónak, ami nyilvánvalóan sérti a gyerekek jogait, és eltörli a szülők nevelési jogának állami biztosítékait.
  4. A nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakra irányuló kérdés kapcsán az alkotmányjogi panasz hangsúlyozza: a kúriai vizsgálat szintén elsősorban a gyerekek jogait sértette meg a kérdés engedélyezésével. Az indítványozó szerint sem a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmak korlátlan bemutatása, sem a bemutatás teljes tiltása nem alkotmányos. Így bármelyik válasz is kerül többségbe, az ennek nyomán alkotott jogszabály sérteni fogja a gyerekek jogait.

A jogvédő szervezet bízik benne, hogy az Alkotmánybíróság még április előtt dönt az indítványokról,

hogy ne valósulhasson meg az alkotmányellenes népszavazás. Ha az alkotmánybírák mégsem állítják meg a referendumot, úgy más civil szervezetekkel együtt ők is az érvénytelen szavazást támogatják.

(Borítókép: Szavazók az önkormányzati választáson egy zuglói óvodában kialakított szavazókörben 2019. október 13-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)

Rovatok