Index Vakbarát Hírportál

Második világháborús hősi magyar katonákat exhumáltak

2022. szeptember 14., szerda 06:56

Hatvannyolc, a második világháborúban hősi halált halt katonát exhumáltak Balatonszabadi település Vak Bottyán úti temetőjében a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság munkatársai augusztusban.

A Hadisírgondozó Igazgatóság Facebook-oldalán számolt be a munkáról és azt írták, 2021 júniusában már végeztek feltárást a balatonszabadi temetőben, akkor 15 magyar katonát exhumáltak egy sorsírból és temettek újra a temetőben található emlékhely alá. Az emlékhely idei felújításakor még öt magyar katonát exhumáltak és temettek a közös sírhelyre.

Augusztusban folytatták a munkát, és a temető déli kerítése mentén, a temetői sorok jelenlegi elrendezéséhez képest mintegy 20-30 fokkal elforgatva, nagyrészt a temető szélén haladó földes út alatt sikerült megtalálni a 45 méter hosszú sorsírt, amelyben 12 különálló temetési blokkot tudtak különválasztani.

Az egymástól 80-120 centiméterre található sírblokkok temetési mélysége 90-140 centiméter között változott, illetve a blokkok sem teljesen egyenes vonalban követték egymást. Mindez feltehetően az 1945. január vége és március vége közötti időszak különböző temetési időpontjait jelzi.

Egyszerű faládákba szórták a holttesteket

A tizenkettőből négy sírblokk a harcok után összegyűjtött másodlagos temetési helynek bizonyult: ezekben a blokkokban egyszerű faládákban, az anatómiai rend teljes hiányával temették el az elesetteket, ezért ezeknél a tömegsíroknál csak az eltemetettek létszáma volt meghatározható, a személyek szétválogatására nem volt lehetőség. A többi sírblokknál sorsíros eltemetési rendben, egyénileg fektették a katonákat, így a személyenkénti különválasztásuk megoldható volt.

Az igazgatóság szerint az elhunytak a náluk talált egyenruházati leletanyag alapján egyértelműen katonák voltak, ezt támasztotta alá a helyszínen elvégzett antropológiai vizsgálat is, így a halálkori életkorbecslések és a maradványokon található sérülések is.

Bár a sírokból sok katonai egyenruházati tárgy került elő, személyes tárgyak, illetve az azonosításhoz használható leletek csak elvétve maradtak a katonáknál. Ez arra enged következtetni, hogy legkésőbb a temetéskor ezeket a tárgyakat szisztematikusan összegyűjtötték.

Az augusztusi feltárás folyamán az igazgatóság szakemberei 67 magyar és egy, a német haderőhöz tartozó katonát exhumáltak.

A hősi halált halt és újratemetett katonák közül 44-nek ismerik a nevét, azonban azonosításra alkalmas leletanyag hiányában a maradványokat nem lehet a személyekhez kötni. Nevüket feltüntetik a szeptember végére megújuló emlékhelyen. A német katona földi maradványait a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség (VDK) képviselője átvette; később a budaörsi Központi Német–Magyar Katonatemetőben temetik el.

Rovatok