Index Vakbarát Hírportál

Szabó Tímeának közel 8 millió forintos sérelmi díjat kell fizetnie Bús Balázsnak

2022. október 21., péntek 06:12

A párbeszédes politikus egy márciusi Facebook-videójában megsértette a felperes jó hírnévhez és becsülethez fűződő személyiségi jogait.

A bíróság Bús Balázs felperesnek Szabó Tímea alperes ellen személyiségi jogsértés megállapítása és sérelemdíj megfizetése iránti perében kibocsátotta a következő bírósági meghagyást. A bíróság megállapítja, hogy az alperes megsértette a felperes jó hírnévhez és becsülethez fűződő személyiségi jogait az alperes saját üzemeltetésében lévő Facebook-oldalon 2022. március 23-án 9 óra 30 perckor közzétett videóüzenetben tett kijelentéseivel.

A bíróság az alperest eltiltja a további jogsértéstől.

A bíróság kötelezi Szabó Tímeát, hogy 15 napon belül a saját üzemeltetésben álló Facebook-oldalán elhelyezett közleménnyel kérjen bocsánatot.

Ezenfelül 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 7 896 000 forint sérelemdíjat, valamint 190 500 forint perköltséget.

Ezenfelül az állami adóhatóság külön felhívására, fizessen meg a magyar államnak 473 760 forint illetéket.

A bírósági meghagyás ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül bármelyik fél írásban, a meghagyást kibocsátó bíróságnál ellentmondással élhet. Az ellentmondással egyidejűleg viszontkereset indításának nincs helye.

A fenti követelményeknek megfelelően előterjesztett ellentmondás esetén a bírósági meghagyás hatályát veszti, és a bíróság az eljárást a perfelvétel szabályai szerint folytatja. Az ellentmondás illetékét az ellentmondással élő fél nem számíthatja fel. A bírósági meghagyás ellen ellentmondást előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező. 

Indokolás

A bíróság a 6. sorszámú végzésében, a keresetlevél kézbesítésével egyidejűleg felhívta az alperest, hogy a kézbesítéstől számított negyvenöt napon belül terjesszen elő a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 114. §-ának és 199. §-ának megfelelő írásbeli ellenkérelmet.

A bíróság figyelmeztette az alperest, ha a megjelölt határidőben az írásbeli ellenkérelem előterjesztését elmulasztja, és beszámítást tartalmazó iratot sem terjeszt elő, vagy azt a bíróság visszautasítja, a bíróság hivatalból, tárgyaláson kívül, az alperest a vele közölt kereseti kérelemnek megfelelően bírósági meghagyással kötelezi. A bíróság arról is tájékoztatta az alperest, hogy a jogerős bírósági meghagyásnak ugyanaz a hatálya, mint az ítéletnek.

A 6. számú végzést és a keresetlevelet az alperes részére 2022. július 11-én kézbesítették, így az alperes számára az ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló, 45 napos határidő 2022. október 3-án lejárt. Az alperes az írásbeli ellenkérelem előterjesztését elmulasztotta.

Mindezekre tekintettel a bíróság a Pp. 181. § (1) bekezdése alapján az alperest a vele közölt kereseti kérelemnek megfelelően bírósági meghagyással kötelezte. A bíróság az alperest a perköltség viselésére a Pp. 83. § (1) bekezdése alapján kötelezte.

Rovatok