Index Vakbarát Hírportál

Sok a trehány kéményseprő

2013. április 30., kedd 12:11

A kéményseprő-ipari közszolgáltatók hatósági felügyeletét 2013. január 1-jével a tűzvédelmi hatóság végzi. A katasztrófavédelem ezért országszerte ellenőrzéseket tartott, amelyek során a tevékenység szakszerűségét vizsgálta. Országosan 58 kéményseprő-ipari közszolgáltatót vettek kontroll alá. Közülük 14-nél mindent rendben találtak, 44 szolgáltatónál azonban több mint 80 szabálytalanságot tártak fel.

Az ellenőrzések több szempont szerint zajlottak. Vizsgálták például, hogy teljesítik-e bejelentési kötelezettségüket. Egy kivételével valamennyi kéményseprő-ipari közszolgáltató eleget tett ennek a kötelezettségének. Az ellenőrök a személyi, szakmai és tárgyi feltétek meglétét is kontrollálták, mint kiderült, egy közszolgáltató kivételével valamennyien rendelkeznek a jogszabály által meghatározott létszámmal. Rosszabb a helyzet a tárgyi eszközök esetében, hiszen hét megye 12 közszolgáltatójánál volt valamilyen hiányosság.

Több szempontból is ellenőrizték a revizorok a tevékenység adminisztrációs részét. Az előírt nyilvántartásokat – égéstermék-elvezetőkről, tüzelőberendezésekről címenként, az ingatlantulajdonosok, -használók személyes adatairól – három megyében öt közszolgáltató nem vezeti megfelelően. Sokkal jobb a helyzet a dokumentációk kezelését illetően. Megfelelően őrzik őket, és igazolható módon adják át az ingatlan használói, tulajdonosai részére.

Három megye nyolc közszolgáltatójánál volt gond a határidők betartásával – értesítések kiküldése, megrendelt vizsgálatok elvégzése, tanúsítvány, nyilatkozat kiadása. A legtöbb hiányosság a kiértesítésekre vonatkozó határidők esetében volt, sok helyen az előírtnál rövidebbet határoztak meg. Negatív tapasztalatokkal zárult a nyomtatványok vizsgálata, hat megye hét közszolgáltatójánál szembesültek valamilyen hiányossággal: több helyen nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő nyomtatványokat használnak, vagy nem megfelelően töltötték ki azokat.

2012-ben 648 kéménytűz volt, idén eddig 441 esetben riasztották a tűzoltókat ilyen esethez. A 441 kéménytűz esetében számos szankciót kellett alkalmazni vagy az ingatlan tulajdonosával, vagy a szolgáltatóval szemben. Ezek között volt hatósági felhívás, tűzvédelmi bírság kiszabása, de nem egyszer a kémény üzemeltetését is megtiltották. 162 olyan helyszínen, ahol valamilyen káresemény következett be, nem tudták igazolni, hogy megtörtént a kémény ellenőrzése, tisztítása a jogszabályban előírt időn belül.

Rovatok