Index Vakbarát Hírportál

Bővültek az alkalmazottak jogai Romániában

2022. október 22., szombat 13:49

Bővültek az alkalmazottak jogai Romániában, miután szombaton hatályba lépett a munka törvénykönyvének módosítása, amely több európai ajánlást ültetett át a romániai jogrendbe.

Az Agerpres hírügynökség összefoglalója szerint a romániai munkavállalóknak ezentúl lehetőségük lesz gondozási szabadságot kivenni, váratlan, sürgősségi helyzetekben elkéredzkedni, és kérhetik áthelyezésüket egy kedvezőbb munkakörülményeket kínáló megüresedett állásba – írja az MTI.

A munkáltató – írásbeli kérésre – köteles egy naptári évben öt munkanap gondozási szabadságot kiadni az alkalmazott súlyos egészségi állapotban lévő hozzátartozója vagy a vele közös háztartásban élő személy gondozása érdekében.

A kollektív szerződéssel meghosszabbítható gondozási szabadság nem számít bele a pihenőszabadságba, a munkavállalók társadalombiztosítása pedig erre az időszakra is kiterjed, járulékbefizetési kötelezettség nélkül.

Azok a munkáltatók, akik megtagadják ezt a jogot a gondozási szabadságra jogosult munkavállalótól, 8000 lejig (670 ezer forint) terjedő bírsággal büntethetők.

A romániai alkalmazott mostantól legfeljebb tíz napot hiányozhat a munkahelyéről valamely, előre nem látott sürgősségi helyzet, betegség, baleset esetén, ami elengedhetetlenné teszi a jelenlétét, de utólag – a munkáltatóval történő egyeztetés alapján – be kell pótolnia a hiányzást.

Az alkalmazott írásbeli kérésére a munkáltató köteles apasági szabadságra engedni őt. Romániában augusztusban valamennyi gyermek (nem csak az első) születésére kiterjesztették az apasági pótszabadság igénylésének jogát, időtartamát pedig az eddigi ötről tíz napra növelték.

Tilos elbocsátani a munkavállalót amiatt, hogy él törvényes jogaival. Nem bocsátható el az alkalmazott az apasági szabadság vagy a gondozási szabadság ideje alatt és abban az időszakban sem, amikor váratlan sürgősségi helyzet, családon belül bekövetkezett betegség vagy baleset miatt hiányzik a munkahelyéről.

Az alkalmazottak kérésére a munkáltató – meghatározott időszakra – egyéni munkarendet szabhat meg minden alkalmazottjának, beleértve azt is, aki gondozási szabadságon van. A hétfőn kihirdetett jogszabály a közigazgatási törvénykönyvön is módosított.

Az egyik előírás értelmében a köztisztviselők is dolgozhatnak havonta maximum öt napot távmunkában, amennyiben 11 évesnél kisebb gyerekük van, valamely hozzátartozójukat gondozzák, egészségi állapotuk nem teszi lehetővé, hogy bemenjenek munkahelyükre, vagy olyan feladatot látnak el, amelyet az intézmény vezetőjének megítélése szerint távmunkában is lehet végezni. A közintézmények vezetői ezenkívül írásban rendelkezhetnek a rugalmas munkaidő további formáiról.

Rovatok