Index Vakbarát Hírportál

Komoly károkat okozhat a Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetése

2018. december 19., szerda 19:04

Három levelet írtunk az elmúlt héten az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi), illetve azon belül a Kultúráért Felelős Államtitkárságnak, hogy adjanak bővebb információkat a Magyar Természettudományi Múzeum állítólagos Debrecenbe költöztetéséről, amiről az Index információi szerint a múlt héten tájékoztatták a múzeum vezetőségét. Az Emmi nem válaszolt egyik megkeresésünkre sem, hétfőn viszont – ahogy azt a HVG észrevette – megjelent a Magyar Közlöny 2018. évi 201. számában a Kormány 1703/2018. (XII. 17.) határozata, "az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásában működő, egyes országos közgyűjtemények vidéki elhelyezéséről és az általuk nyújtott vidéki szolgáltatások fejlesztéséről", amiben a következők állnak:

A Kormány

1. egyetért az országos közgyűjtemények vidéki szerepvállalásának erősítésével, szolgáltatásainak bővítésével és fejlesztésével, valamint az ennek érdekében szükséges intézkedések szakmai koncepciójának kidolgozásával, kiemelten vizsgálva

a) a Magyar Természettudományi Múzeum, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum részeként működő Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet vidéki elhelyezésének lehetőségét és a megvalósítás feltételrendszerét, valamint az általuk őrzött gyűjtemény digitalizálásához és online hozzáférhetővé tételéhez szükséges intézkedéseket;

b) az országos közgyűjtemények vidéki tagintézményeinek fejlesztését és a megvalósítás feltételrendszerét;

c) az országos közgyűjtemények kiállításokon jelenleg nem látható egyes gyűjteményeinek állandó vidéki bemutatását szolgáló országos műtárgyprogram megvalósításának feltételrendszerét;

d) a kulturális javak mobilitását biztosító országos vándorkiállítási program megvalósításának feltételrendszerét.

A kormány (azaz Orbán Viktor s.k.) a fentebb meghatározott célok megvalósítása érdekében utasítja az illetékes minisztériumok vezetőit, hogy "az érintett közgyűjtemények, szükség esetén az érintett önkormányzatok bevonásával" dolgozzák ki a részletes szakmai koncepciót. Ennek határideje 2019. március 15. Emellett a előterjesztést is kell készíteniük a vidékre költöztetés (1.a. pont) megvalósíthatóságáról, legfőképp a pénzügyi és szakmai feltételeiről, valamint a szükséges jogszabály-módosítási javaslatokról. Erre kicsit több idejük van, 2019. május 15-ig kell eljuttatni a kormánynak az előterjesztést. A fenti előkészítő folyamatok megindításáért az emberi erőforrások minisztere, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a pénzügyminiszter felelnek.

A friss kormányhatározatból a következőket lehet kiolvasni:

Az, hogy az Emmi válaszra sem méltatta a tervezett múzeumköltöztetésre vonatkozó kérdéseinket, leginkább az Index baja, de az, hogy a múzeum szakembereivel, a múzeumhoz kötődő hazai és nemzetközi kutatóközösséggel sem zajlott érdemi egyeztetés, egyrészt persze jellemző a kormányzati erőpolitikára, döntéshozatali gyakorlatra, másrészt elsorvasztotta azt a lehetőséget, hogy pro és kontra érveket lehessen ütköztetni a költöztetés ötletével kapcsolatban. A következőkben nagy vonalakban összeszedjük ezeket. (Ebben nagy segítségünkre voltak előző cikkünkre levélben reagáló, valamint egy zárt Facebook-csoportban vitázó, gondolataikat megosztó biológusok, zoológusok. A kutatói közösség egyre nagyobb kiszolgáltatottsága miatt e cikkben nem szerepeltetünk neveket.)

Miért lehet jó?

Azt persze nem könnyű összeszedni, hogy a kormánynak milyen – amúgy nem feltétlenül ördögtől való – érvei vannak a költöztetés mellett, mivel kifelé semmit nem kommunikáltak ezekből. Azért a kevés számú eddigi megszólalásból pár dolgot le lehet szűrni (és tekintsünk el itt most a múzeum jelenlegi ingatlanjainak megszerzésétől, mint érvtől):

Az új helyre költöztetés mellett szólhat egyébként az is, hogy a múzeumnak az lenne a legjobb, ha egy új, korszerű és a jelenleginél nagyobb épületbe költözhetne, hogy egy helyre kerüljön végre tényleg az összes gyűjteménye (a rovar- és növénytani gyűjteményt jelenleg külön, nem éppen ideális körülmények között tárolják).

Mi szól ellene?

Amit feltehetően a költöztetés ötletét felvetők nem látnak át, az, hogy az MTTM nem egy tárgyakat, ásványokat, kitömött állatokat bemutató múzeum, látogatók elől elzárt, sötét dögraktárakkal, ahol a kevésbé izgalmas darabokat tárolják, hanem sokkal inkább egy hatalmas műhely, ahol intenzív kutatómunka folyik magyar és külföldi vendégkutatók részvételével (évente több száz főről van szó).

A Palkovics László miniszter által is csak raktárként emlegetett múzeumi gyűjtemények (az állattár, a növénytár, az ásványtár, stb.) sem cipősdobozokba belapátolt poros kövek, kagylók összessége, hanem a zoológia, az evolúcióbiológia, az ökológia, a rendszertan, és egyéb tudományágak nagyon komoly bázisa, amit nemzetközileg számon tartanak és folyamatosan kutatnak.

Tehát a múzeum fő célja nem a gyűjtés és kiállítás, hanem a természettudományos kutatás.

Az MTTM gyűjteményei rendkívül fontos és speciális kutatási infrastruktúrák, a múzeum tagja is a CETAF-nak  (Consortium of European Taxonomic Facilities), a nagy európai természettudományi múzeumok által alapított Európai Rendszertani Létesítmények Konzorciumának. Egy példa az aktuális kutatási területek közül: a múzeum  növény- és rovartani gyűjteménye segít a jelenleg zajló környezeti változások, ezen belül a klímaváltozás, a vészesen csökkenő biodiverzitás, a gazdasági szempontból jelentős özönfajok és járványtani szempontból fontos kórokozók terjedésének megértésében.

A költöztetés ellen szóló egyik fő érv, hogy az előkészítéssel együtt valószínűleg évekig zajló, rengeteg humán erőforrást lekötő, hatalmas logisztikai munkát igénylő feladat túl hosszú időre szakítaná ki a múzeumot a hazai és nemzetközi tudományos közösség, egyben az oktatás szövetéből is. Ezen túl a következők esnek még elég nagy súllyal latba a költöztetés ellen:

A költözés persze még messze van, egyelőre csak egy nagy vonalakban fogalmazó kormányhatározat rendelkezik róla, konkrét előkészítő döntések, költségvetési tervek, építészeti, városrendezési stb. hatástanulmányok még ezután jönnek. A kormány ezek alapján akár úgy is dönthet, nem éri meg vidékre költöztetni a múzeumot.

Ezektől függetlenül többeket az aggaszt igazán, hogy a (kereszténydemokrata) kormány utóbbi időben érzékelhető tudományellenessége miatt a múzeumra az elsorvadás várhat. A vidékre költöztetés ötletét ugyanis már évek óta lebegtetik, a múzeum nem tartva reálisnak azt, saját erőből három előterjesztést is készített már, nyolc elfogadható budapesti helyszínt is javasolva. A kormány ezekről nem (sem) tárgyalt, a mostani kormányhatározat se szó, se beszéd megjelenése is azt üzeni, hogy nem tekinti igazán tárgyalópartnernek a múzeumot, nem enged beleszólást a sorsát érintő kérdésekbe. Látva, hogy a hazai tudomány csúcsszervével (MTA) milyen viszonyt alakított ki a kormányzat, nem tűnik túl rózsásnak a jóval kisebb MTTM helyzete.

Rovatok