Index Vakbarát Hírportál

Európából származhat a lepra

2018. május 11., péntek 08:34

Nemcsak a korábban vélt kettő, hanem több leprabaktérium-törzs is elterjedt volt a középkori Európában, tehát lehetséges, hogy a lepra itt alakult ki. Erre az eredményre jutottak zürichi és német kutatók, akiknek sikerült az eddigi legrégebbi lepra-örökítőanyag rekonstruálása is – írja az MTI. 

A lepra Európában egészen a 16. századig széles körben elterjedt volt, és még ma is a világ sok országában előfordul: évente több mint 200 ezer ember betegszik meg. A betegség fő kórokozója a Mycobacterium leprae nevű baktérium.

A Zürichi Egyetem és a Tübingeni Egyetem, illetve az emberiség történetével foglalkozó Max Planck Intézet részvételével zajlott nemzetközi kutatás 90 olyan egyéntől vett mintát vizsgált, akik 400 és 1400 között éltek Európában és akiknél a leprára jellemző csonttorzulás mutatkozott.

E minták alapján tíz középkori genomot rekonstruáltak. Összességében ezek a genomok lefedik a lepra kórokozóinak minden ismert törzsét, azokat is, amelyek ma Ázsiában, Afrikában vagy Észak- és Dél-Amerikában fordulnak elő. Eredményeikről a PLOS Pathogens című szaklapban számoltak be a kutatók.

Nagyon különböző lepratörzseket tudtunk izolálni ugyanabból a temetőből származó csontanyagokból. Ez különösen jól mutatja az akkoriban a kontinensen jelenlévő lepratörzsek sokszínűségét

– mondta Verena Schünemann, a tanulmány fő szerzője.

Valójában minden ismert lepratörzs már a középkori Európában is létezett, ami meglepte a kutatókat. "Ez azt sugallja, hogy a leprának már az ókorban elterjedtnek kellett lennie Ázsiában és Európában, és a betegség Eurázsia nyugati részéről is elterjedhetett " – foglalta össze az eredményeket Johannes Krause, a Max Planck Intézet igazgatója.

Az egyik rekonstruált genom Angliából, a 415 és 545 közötti időszakból származik. A Mycobacterium leprae-nak ez a legrégebbi rekonstruált genomja ugyanaz a törzs, amelyet ma élő mókusokban is felfedeztek. Ez alátámasztja azt az elméletet, amely szerint a mókusok és a szőrméjükkel való kereskedelem szerepet játszottak a lepra elterjedésében a középkorban.

A lepra terjedésének dinamikája még nem teljesen tisztázott. Az sem világos, honnan ered a lepra. Bár vannak leprás esetekre utaló írásos emlékek az időszámítás előtti időkből, hiányoznak azonban a minták ahhoz, hogy ezt molekuláris szinten is bizonyítsák. Az aktuális eredmények alapján a leprabaktérium jóval régebb óta létezik, mint azt eddig vélték.

Rovatok