Index Vakbarát Hírportál

Innovatív módszerek, gyakorlati ismeretek, külföldi ösztöndíjak a Budapesti Metropolitan Egyetemen

2024. március 25., hétfő 00:02

Közép-Európa legnagyobb, legjobb és leginnovatívabb magánegyetemévé válhat a Budapesti Metropolitan Egyetem – vallja Wenczel Richárd elnök-vezérigazgató, akit fél évvel ezelőtt neveztek ki a hazai felsőoktatásban már most is meghatározó szerepet betöltő, gyakorlati szemléletű intézmény élére.

Magyarország legnagyobb magánegyetemének vezetője a Deloitte Hungarytől érkezett. A rendkívül széles menedzseri tapasztalatokkal rendelkező szakember szerint nem elég kárpát-medencei szemszögből nézni a világot, hiszen a technológiai fejlődés és ezáltal a legnagyobb kérdésekre adandó válaszok globálisak. Emiatt törekszik a Metropolitan Egyetem arra, hogy diákjai – a hazai mellett – akár több külföldi egyetemen is szerezhessenek egyszerre végzettséget.

Ön az üzleti életből érkezett a Budapesti Metropolitan Egyetemre (METU). Az ott szerzett tapasztalatait hogyan tudja kamatoztatni a felsőoktatásban?

Mint minden üzleti vállalkozásnak, a magánegyetemnek is az ügyfeleit, vagyis a hallgatókat szükséges a középpontba helyezniük. Nekünk arra kell reagálnunk, hogy a diákok milyen elvárásokkal fordulnak felénk. Olyan gyakorlati tudást és gondolkodásmódot szeretnének, amivel könnyen el tudnak helyezkedni munkavállalóként vagy jól boldogulhatnak a vállalkozói világban. Olyan szemléletmódot, amivel életképesek maradhatnak a gyors változások közepette is. Nekünk erre kell válaszokat adnunk, hiszen a hallgatók sikeressége és elégedettsége kulcsfontosságú a számunkra. Fontos tehát, hogy alkalmazható tudást adjunk át a diákjainknak. Ez igaz a művészeti és az üzleti típusú képzésekre egyaránt.

Mitől speciális a helyzete egy magánegyetemnek a magyar felsőoktatás területén?

Egy magánegyetem, így a Budapesti Metropolitan Egyetem is rugalmasan működik. Képesek vagyunk nagyon gyorsan és hatékonyan reagálni a világ változásaira. A METU-nak élő kapcsolata van az üzleti élettel, igyekszünk megérteni a jövő munkavállalóival szemben támasztott elvárásokat, az üzleti kihívásokat és onnan is érkeznek naprakész tapasztalatokkal rendelkező szakemberek oktatni hozzánk. Emellett gyorsan és érzékenyen tudunk olyan tantárgyakat vagy témákat felvenni az oktatási palettára, amelyekről azt látjuk, hogy a gyorsan változó világhoz adnak kulcsot a hallgatóinknak. Arra is képesek vagyunk, hogy a hallgatóinkat végig kísérjük az egész életen át tartó tanulás útján. Korábban az egyetemek azt gondolhatták:

amikor egy diák végez, akkor olyan tudást kap, amivel a következő 30-40-50 évben megállja a helyét a munkaerőpiacon. Ez a tézis szerintem már korábban is vitatható volt, de manapság mindenképpen az.

Ma már lényegében mindenki tanít mindenkit. Mi azt szeretnénk átadni a diákjainknak, hogy legyenek nyitottak és folyamatosan fejlesszék magukat annak érdekében, hogy lépést tudjanak a világ és a technológia fejlődésével. És igyekszünk a legújabb trendekre is reagáló, vagy azokat magában foglaló képzésekkel segíteni a tájékozódásukat, a reakcióképességüket.

A változó világ követéséhez a nemzetközi kapcsolatok is hozzájárulnak, e téren a METU szintén komoly hagyományokkal rendelkezik. Milyen többletet adhat ez az egyetem hallgatóinak?

Globális kihívásokra, globális technológiai lehetőségekre és az emberiség egészét érintő problémákra kell válaszokat találnunk. Sem a nehézségek, sem a megoldások, így a tudás sem áll meg a határoknál. Egy amerikai egyetemet is ugyanaz a kérdés foglalkoztatja, mint egy ázsiait vagy európait. A tudás globális termék, ami szinte percenként megújul valahol a világban. Ennek megértéséhez, nem elegendő egyetlen szempontból nézni a folyamatokat. Nem elég a hazai szemszög, sokkal több irányból is meg kell vizsgálnunk ugyanazt. A különböző hatásokra vagy lehetséges válaszokra természetesen lehet kritikusan tekinteni.

Szét lehet választani azt, hogy mi az, ami beépíthető a saját világnézetünkbe és mi az, ami nem, de ehhez a döntéshez a „nagy kép” megismerése mindenképpen szükséges.

Erre a felfogásra és szemléletre épülnek a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi kapcsolatai. Ez egy olyan kiterjedt háló, amelyhez már több mint 200 különböző felsőoktatási intézmény kapcsolódik. Olyan együttműködési rendszer, amely ösztönzi a tudományos és kulturális sokszínűséget. A METU-nál arra törekszünk, hogy a kívülről érkező hatásokat a saját tudásunkkal szintetizáljuk. A globális trendeket, működési modelleket, tudást lokális fűszerrel „szórjuk meg”. Magunk között a „glocal” kifejezést használjuk erre az eljárásra, ami jól kifejezi ezt a kettősséget.

Milyen lehetőségei vannak a nemzetközi kooperációnak?

Az egyetem feladatai három csoportba oszthatók. Tudás teremtés, ami alapvetően a kutatási projekteket jelenti, a tudás átadás, ami az oktatás alapja és a tudás felhasználás, ami az üzleti kapcsolatokban megjelenő tudás „monetizációt” jelenti.

Elsősorban ez  közös kutatási projekteket és tudományos együttműködést jelent, amely az új ismeretek és innovációk előmozdítását célozza.

Az Erasmus és az Erasmus Plusz programok lehetővé teszik hallgatóink számára, hogy tapasztalatokat szerezzenek más országokban. Az egyetemek közötti tantervfejlesztés és tananyagcsere segíti az új pedagógiai megközelítések és globális perspektívák beépítését az oktatásba, a nemzetközi konferenciák és rendezvények szervezése pedig összehozza a tudományos közösséget, lehetőséget ad az ötletek és eredmények megosztására. Csak az elmúlt év során 15 stratégiai partnerségi megállapodást kötöttünk, amelyek célja többek között az is, hogy hallgatóinknak lehetősége nyíljon a METU mellett egy rangos partner diplomáját is megszerezni tanulmányaik alatt. A kétoldalú együttműködéseken alapuló kapcsolataink lefedik szinte egész Európát. Emellett számos közép-ázsiai, indiai, közel-keleti felsőoktatási intézménnyel szerződtünk az elmúlt években. Jelenleg is aktívan dolgozunk az afrikai és latin-amerikai kapcsolataink fejlesztésén, valamint fontos célunk, hogy az angolszász országokban, különösen az Egyesült Államokban is minél több együttműködést indítsunk útjára. Mindemellett a kárpát-medencei partnerekkel - így a határontúli magyarajkú egyetemekkel – a kiemelten jó kapcsolat fenntartására és erősítésére törekszünk.

A gyakorlatiasság vonatkozásában ezek a nemzetközi kapcsolatok az üzleti partnerekkel való projektjellegű, oktatási és fejlesztési projekteket erősítik.

Azt szokták mondani, hogy a budapesti METU-n is olyan élmény a tanulás, mintha egy külföldi egyetemre járnánk. A hatezer magyar hallgató mellett ezer fő körül jár a nemzetközi hallgatók száma. Mi lehet ebben érték a magyar hallgatók számára?

Ma egy tanult, egyetemet végzett embernek nyitottnak kell lenni a világra: a különböző kultúrákra, kulturális értékekre és azok elfogadására. Ebben a 130 országból hozzánk érkező külföldi diákok biztos, hogy sokat tudnak segíteni.

Engedj meg egy példát ennek illusztrálására: a digitális forradalmat vagy átalakulást a világ különböző részein különböző módon kommentálják. Amerikában elsősorban digitális diszrupcióról beszélnek, vagyis új üzleti lehetőségek, drasztikus változás a környezetben, amit minél gyorsabban ki kell használni. Európa digitális transzformációról beszél, vagyis a régi értékek, folyamatok, szerepek átalakítása egy megváltozott környezethez igazodva. De ez is az üzlet szempontjából fogja meg a változást.

Japán Társadalom 5.0-ról beszél. A technológiai változást nem az üzlet, hanem az ember szempontjából nézi és értékeli, illetve keresi a válaszokat.

Ezek azok a kulturális különbségek, amikkel minimálisan tisztában kell lennie egy ma diplomázó fiatalnak.

Az idén szeptemberben a Budapesti Metropolitan Egyetemhez csatlakozó diákok számára mit ígérhet? Mennyiben lesz más a METU öt év múlva, amikor ők végeznek?

Egy most hozzánk csatlakozó diák öt év múlva nem biztos, hogy csak a mi egyetemünkön végez majd. Hozzánk jár majd, de lehet, hogy a diplomáját már úgy kapja meg, hogy közben egy másik ország felsőoktatási intézményének is hallgatója. A hosszútávú célunk az, hogy a METU-s diákok a képzés végén akár kettős vagy hármas diplomákat is szerezhessenek. Akár úgy, hogy a hallgató itthon hozzáfér egy külföldi egyetem oktatási anyagaihoz vagy szemesztereket tölt el a külföldi egyetemen és akkor a diákéletben, illetve egy adott ország kulturális életében is újdonságokat tapasztalhat meg.

(Borítókép: Becca Tappert/Unsplash)

BRAND & CONTENT Brand & Content

A cikket a Branded Content készítette, az Metropolitan Egyetem  megbízásából, nem az Index szerkesztősége. 
Arról, hogy mi is az a támogatói tartalom, itt olvashat részletesebben, ha üzenne nekünk, ezen a címen elér minket.

Rovatok