Index Vakbarát Hírportál

A Fidesz meglepő közleményt adott ki a holokauszt emléknapjára

2018. április 16., hétfő 12:42 | aznap frissítve

Az elmúlt évek legrémesebb választási kampánya után meglepő közleményt adott ki a Fidesz és a Miniszterelnökség a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján.

Minden szava arany, ezért érdemes szó szerint idéznünk.

A mai napon a Holokauszt magyarországi áldozataira emlékezünk. A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség fejet hajt a döntő többségükben zsidó származású magyarok emléke előtt, akiknek életét a náci megszállók és a velük együttműködő magyar nyilasok vették el. Elutasítjuk és elítéljük a fajgyűlölet és az antiszemitizmus minden formáját.

A Fidesz-kormány továbbra is mindent meg fog tenni azért, hogy senkit ne érhessen hátrányos megkülönböztetés származása vagy vallási hovatartozása miatt. Ma Magyarországon a Fidesz jelenti a garanciát arra, hogy a hazai zsidóság békében és biztonságban élhet hazánkban.

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

És most jöjjön a Miniszterelnökség közleménye, amibe az iménti békülékeny hangnem után azért egy kis brüsszelezés belefért:

A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja alkalmából a Miniszterelnökség kegyelettel emlékezik a közel hatszázezer magyar, többségében zsidósága miatt üldözött és meggyilkolt áldozatra.

Erkölcsi kötelességünk az emlékezés, a mártírok és az embermentő hősök szellemének ébren tartása és a jövő nemzedéke elé példaként való állítása.

Egész Európa és benne Magyarország egyaránt közös felelősséggel tartozik azért, hogy a ma élő és az utánunk jövő nemzedékek tanuljanak a múlt bűneiből, megértsék azoknak hátterét és elgondolkozzanak a következményeken. Különösen is fontos szerepet játszik ebben a tekintetben az oktatás, amelyhez jelentős forrásanyagot nyújt a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség által kidolgozott oktatási irányelv.

Ez a nap arra is hív minden jóakaratú embert, hogy erősítsük a szolidaritás és az összetartozás érzését, az egymás iránti türelem gyakorlását. Különösen is fontos ez napjainkban, amikor az Európát fenyegető vallási türelmetlenség – amely a felelőtlen brüsszeli uniós bevándorlási politika egyenes következménye – eddig soha nem látott erőszakos méreteket ölt a kontinens nyugati felében.

Az aggasztóan erősödő antiszemita megnyilvánulásokkal szemben csak egyetlen út létezik: Európának vissza kell térnie a zsidó-keresztény hagyományokból táplálkozó értékrendhez, a politikailag korrektnek hazudott beszédet pedig, amely bénultságba és tehetetlenségbe sodorja civilizációnkat, fel kell váltania a problémákkal való őszinte és felelős szembenézésnek.

Magyarország Kormánya ennek a felelősségnek a jegyében hozta meg korábban azokat a döntéseket, amelyek eredményeképpen Hazánk ma Európa és a világ egyik legbiztonságosabb országa. Magyarországon senkinek nem kell tartania attól, hogy vallása, származása, világnézete miatt hátrányt kell szenvednie, vagy akár fizikai támadás érné.

A Holokauszt Magyarországi Áldozataira a 2000. esztendő óta emlékezünk, minden év április 16. napján. Ezen a napon, 1944. április 16-án kezdődött meg Kárpátalján a zsidók gettókba zárása, majd deportálása.

Ez a nap legyen a csendes emlékezés és a közös ima napja. Ima az áldozatokért, az embermentő hősökért. Válasszuk a szolidaritást és az egymás elfogadását hirdető cselekvő szeretetet, hogy képesek legyünk a sebeket begyógyítani, a rosszat jóra fordítani, ahol békétlenség van, ott békét teremteni, ahol rombolás, ott építeni.

Frissítés 14:02-kor: Megérkezett a KDNP közleménye is.

A Kereszténydemokrata Néppárt a holokauszt magyar áldozatainak emléknapján kegyelettel adózik a sokszázezer zsidó származású magyar állampolgár előtt, akit vallása miatt öltek meg. A történelemnek ez olyan sötét korszaka volt, amely soha nem feledhető. Nem hagyhatjuk, hogy bármikor olyan szörnyűségek történjenek Magyarországon, mint a holokauszt. Ezen a napon kettős feladatunk van: emlékeznünk és emlékeztetnünk kell. Fejet kell hajtanunk az áldozatok sokasága előtt és minden erőnkkel azért kell küzdenünk, hogy soha, semmilyen diktatúra vagy ideológia ne nyomoríthassa meg honfitársaink, családjaink életét! Hinni és tenni kell azért, hogy Magyarországon nyugodt, békés, szabad és mindenki számára sikeres jövőt biztosíthassunk! Az áldozatok mellett példaként kell tekintenünk azokra, akik személyes biztonságuk vagy akár életük kockáztatásával is mentették az üldözötteket és hitet tettek az ember szabadsága és méltósága mellett. Felidézve a 74 évvel ezelőtti borzalmakat, megerősödve kell kiállnunk hazánk és nemzetünk minden tagjának megóvásáért!

Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)

Csatlakozzon az Index tematikus Facebook-oldalához, és moderált körülmények között beszélgethet róla.

Rovatok