Index Vakbarát Hírportál

Itt a politikai nyilatkozat, amit a magyar Országgyűlés fogadhat el a háborúról

2022. március 9., szerda 18:36

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának kormánypárti elnöke tíz pontból álló, az orosz–ukrán háborúról szóló politikai nyilatkozat elfogadására tett javaslatot Kövér László házelnöknél.

A benyújtott dokumentum elején összefoglalják, hogy a nemzetközi diplomáciai erőfeszítések ellenére az orosz haderő ukrán területek elleni támadása következtében háború tört ki Magyarország közvetlen szomszédságában. A szövegben kitérnek arra is, hogy több ezer halálos áldozattal jár az offenzíva, miközben menekülthullám indult.

Az ország és a nemzet biztonságát fenyegető kihívással egységesen kell szembenéznünk

– rögzíti a politikai nyilatkozat.

A tíz pont:

  1. Elítéljük Oroszország katonai beavatkozását, és kiállunk Ukrajna szuverenitása, illetve területi épségének sérthetetlensége mellett.
  2. A háború semmilyen konfliktusra sem jelenthet megoldást, ellenben fegyvertelen emberek sokaságának életét oltja ki, veszélyezteti vagy lehetetleníti el. Ezért szorgalmazzuk a harci cselekmények haladéktalan leállítását, és a felek közötti béketárgyalások megkezdését, üdvözölve egyúttal minden közvetítésre irányuló jó szándékú kezdeményezést.
  3. A NATO tagjaként Magyarország egyetértését fejezi ki azokkal a szövetség vezetői részéről elhangzott felelősségteljes nyilatkozatokkal, amelyek szerint el kell kerülni a konfliktus átterjedését a tagállamok területére, mivel ez beláthatatlan következményekkel járna.
  4. Az ENSZ, az EBESZ, az Európa Tanács és az Európai Unió tagjaként Magyarország támogatását fejezi ki minden olyan közös törekvés iránt, amelynek célja a béke mielőbbi megteremtése.
  5. Magyarország alapvető célja a béke és a területén élő emberek biztonságának védelme. Történelmünk tapasztalatai alapján jelentjük ki: ebből a háborúból hazánknak ki kell maradnia, senkinek sem engedhetjük meg, hogy ebbe belesodorjon bennünket.
  6. Kinyilvánítjuk, hogy Magyarország nem küld katonákat az ukrán hadszíntérre, nem szállít kétoldalú alapon fegyvereket, és nem járul hozzá, hogy a magyar–ukrán határon keresztül az élet kioltására alkalmas fegyverek szállítására kerüljön sor.
  7. Felhívjuk valamennyi közéleti szereplőnek és a sajtó munkatársainak a figyelmét, hogy tartózkodjanak minden olyan meggondolatlan vagy politikai hátsó szándéktól vezérelt megnyilatkozástól, amely a jelen kiélezett helyzetben veszélyeztetheti az ország és a magyar emberek biztonságát. Különösen veszélyesnek és felelőtlennek ítéljük azokat a követeléseket, amelyek magyar katonák, illetve fegyverek küldését sürgetik a háborús térségbe.
  8. Magyarország felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért; minden közéleti szereplőnek alkotmányos kötelezettsége, hogy ennek megfelelő magatartást tanúsítson. Nemcsak felelőtlennek, de embertelennek és a nemzeti érdekekkel szemben állónak is tartjuk, ezért határozottan visszautasítjuk és elítéljük azokat a megengedhetetlen minősítéseket, amelyek egyesek részéről a kárpátaljai magyarokat érték, biztonságukat is veszélyeztetve. Senki nem engedheti meg magának, hogy – pillanatnyi politikai érdekeitől vezettetve – az orosz–ukrán konfliktus esetleges áldozatává tegyen szülőföldjükhöz ragaszkodó magyar embereket!
  9. A Kárpátalján élő őshonos magyar közösség tagjai lojális és hűséges polgárai Ukrajnának, hozzájárulva annak jólétéhez és sokszínűségéhez, ezért az ország összes többi polgárához hasonlóan természetes és jogos elvárást támasztanak államuk felé jogaik maradéktalan tiszteletben tartása iránt. Magyarország e nemzeti közösségére hídként tekint, amely összeköthet bennünket egy független, fejlődő, a szülőföldjén minden polgára számára biztonságot és boldogulást nyújtó demokratikus Ukrajnával. Ezzel összhangban a magyar állam Ukrajna függetlenné válásának elismerésétől kezdve számtalan alkalommal és módon kifejezte a jószomszédi és baráti kapcsolatok építésére vonatkozó szándékát. Így a múltban is támogattuk Ukrajna európai uniós kapcsolatainak erősítését, s a jelenben is – más közép-európai országokkal együtt – szorgalmazzuk a csatlakozási folyamat hivatalos megkezdését.
  10. Magyarország természetes kötelezettségének tekinti, hogy segítséget nyújtson minden magyar és nem magyar ukrán és más állampolgárságú embernek, aki a háború elől menekülve hazánk – mint első biztonságos ország – területére lép. Az Országgyűlés elismeri és bátorítja azon magyar állampolgárokat, közösségeket és intézményeket, akik, illetve amelyek példaértékű összefogással igyekeznek segíteni a bajbajutottakon. Támogatjuk a Híd Kárpátaljáért kezdeményezést az Ukrajnában a háború fenyegetettségében élők, illetve a hazánkban oltalmat keresők azonnali megsegítésére.

Az Országgyűlés holnap reggel 8 órától ülésezik, az Index percről perce tudósításban követi a felszólalásokat és az államfőválasztást.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, szerdai percről percre frissülő cikkünket itt találja.

(Borítókép: Bődey János / Index)

Rovatok