Index Vakbarát Hírportál

Döntött az Alkotmánybíróság az MTA átszervezésének ügyében

2022. november 15., kedd 12:59

Az Alkotmánybíróság kedden kihirdetett határozata szerint önmagában az a körülmény, hogy egy közfeladatot az állam más szerven keresztül kíván ellátni, még nem Alaptörvény-ellenes. A kutatóhálózat leválasztása a Magyar Tudományos Akadémiáról pedig a kisajátítás szintjét el nem érő tulajdoni korlátozásnak minősül. Az alkotmánybírák emellett mulasztásban megnyilvánuló Alaptörvény-ellenességet is megállapítottak, mert a jogalkotó nem szabályozta a jogbiztonság és a tulajdonhoz való jog érvényesülésének megfelelően az új kutatóhálózat és a korábbi működtető közötti vagyoni viszonyokat.

Kedd délelőtt az alkotmánybírák több mint ezerháromszáz nap után elővették a szekrényből talárjaikat, hiszen az Alkotmánybíróság nyilvános teljes ülésen hirdette ki határozatát a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény több rendelkezését is megtámadó ellenzéki képviselői indítványról, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által benyújtott alkotmányjogi panaszról.

Elutasították az átszervezést

Az Országgyűlés 2019. július 2-án fogadta el a törvényt, amellyel a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózatának működtetése átkerült az újonnan létrejött Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz. A kormány azzal indokolta lépését, hogy az átszervezés a kutatóintézeti hálózat alapkutatási eredményeinek nagyobb arányú és hatékonyabb hasznosulásához vezet majd. A magyar tudományos közösség ugyanakkor 

elutasította az átszervezést, mondván, az új intézményi és finanszírozási struktúra ellentétes a kutatásfinanszírozás európai elveivel, és veszélyezteti a tudományos szabadságot.

Az ügyben 2019 júliusában hatvanegy ellenzéki képviselő fordult az Alkotmánybírósághoz. Érvelésük szerint a támadott törvény rendelkezései Alaptörvény-ellenesek, mert sértik az Akadémia tulajdonhoz való jogát (XIII. cikk), az MTA Alaptörvényben foglalt biztosítékait (X. cikk [3] bekezdése), és a tudomány autonómiáját (X. cikk [1] és [3] bekezdései).

Az ügy további érdekessége, hogy a törvényjavaslatot annak idején előterjesztő Palkovics László éppen a minap mondott le technológiai és ipari miniszteri posztjáról.

Rendezetlen vagyoni viszonyok

Az Alkotmánybíróság nyilvános teljesen ülésén Sulyok Tamás, a testület elnöke, az ügy előadó alkotmánybírója ismertette az ügyben hozott határozatot. Az Alkotmánybíróság megállapította:

  1. Az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló Alaptörvény-ellenességet idézett elő a törvénymódosítással azzal, hogy nem szabályozta a jogbiztonság és a tulajdonhoz való jog érvényesülésének megfelelően az Eötvös Loránd Kutatóhálózat és a kutatóintézeti hálózat korábbi működtetője, a Magyar Tudományos Akadémia közötti vagyoni viszonyokat. Ezért felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2023. június 30-ig tegyen eleget.
  2. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 42/C. § (3) bekezdésének alkalmazásával összefüggésben az Alaptörvény X. cikk (1)–(2) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény az, hogy a tudományos kérdéseket illető döntések meghozatalakor a tudomány szabadsága érvényesüljön, és a döntéshozatal módja, szabályozása megfeleljen a tudományos szabadság alkotmányos értékének.
  3. A törvény további rendelkezéseit támadó indítványokat elutasította, illetve visszautasította.

A határozathoz Salamon László, Schanda Balázs és Szabó Marcel párhuzamos indokolást csatolt.

Ki jogosult alkotmányos védelemre?

Az Alkotmánybíróság a határozat indokolásában több fontos megjegyzést is tett:

Három és fél éve hirdettek nyilvánosan határozatot

Az Alkotmánybíróság utoljára három és fél évvel ezelőtt, 2019. április 9-én hirdetett közönség előtt határozatot. Akkor az alkotmánybírák úgy döntöttek, hogy nem állapítható meg közjogi érvénytelenség a Munka törvénykönyvének módosítása és a közigazgatási bíróságokról szóló törvény kapcsán. Az indítványozó ellenzéki képviselők többek között arra hivatkoztak, hogy a 2018. december 12-i ülésnapon a házelnök és a levezető elnök sem a pulpitusról vezette az ülést, a szolgálatban lévő jegyzők közül egyik sem tartozott ellenzéki képviselőcsoporthoz, valamint a szavazási rendszer kártya nélküli üzemmódban működött. Az elutasító határozat indoklása szerint valójában az ellenzék maga idézte elő a helyzetet, amit aztán kifogásolt.

(Borítókép:  Róka László / MTI )

Rovatok