Index Vakbarát Hírportál

Kövér László szerint lélekrablási kísérlet van kibontakozóban

2023. november 10., péntek 13:48

Még helyreállítható a demokratikus államok és a demokratikus felhatalmazás nélküli globális magánhatalmak között megbomlott erőegyensúly – jelentette ki az Országgyűlés elnöke a Normalitás védelme és az együttműködés erősítése az EU többszintű kormányzásában című budapesti tanácskozáson pénteken.

Kövér László elmondta: addig áll fenn ez a lehetőség, ameddig az európai országokban még létezik a normalitást képviselő társadalmi többség, létezik parlamentáris demokrácia Európában, és ameddig léteznek a szülőföldjük, nemzetük és Európa iránti felelősséget vállaló politikai erők.

A házelnök a CoR ECR (Európai Konzervatívok és Reformerek csoportja a Régiók Európai Bizottságában) budapesti tanulmányi napjai részeként az Országház Felsőházi termében tartott rendezvényen kijelentette:

A jelenlegi nemzetközi pénzügyi rendszer nem más, mint egy gigantikus pilótajáték

– idézte a házelnököt az MTI.

„Ebben a rendszerben az államoknak mint közhatalmaknak költségvetésük, a magánhatalmaknak pedig pénzük van, az államoknak évről évre az adóssága, a magánhatalmaknak pedig a kihelyezett hitelállománya nő. Ebben a rendszerben az államok közérdek-érvényesítő képessége folyamatosan csökken, a magánhatalmak magánérdek-érvényesítő képessége pedig folyamatosan nő” – fejtette ki Kövér László, hozzátéve: bármennyire is távolinak tűnik az összefüggés, ennek a folyamatnak a lenyomata mindaz az abnormalitás, ami napjainkban a politika, a gazdaság és a kultúra területén történik a nyugati világban, illetve itt, Európában.

A házelnök kiemelte: „Tudatosítani kell az emberekben, hogy a múlt században kialakult azon értelmezés, miszerint a modern állam Góliátként áll szemben az állampolgáraival és a területén működő gazdasági szereplőkkel, már a múlté. Napjainkban a nyugati világban és benne Európában az államok egyre inkább eladósított Dávidok, akik fölé mint hitelezők tornyosulnak a magánhatalmi érdekek Góliátjai”.

Közölte azt is, hogy a pénzügyi statisztikák szerint a világ globális adósságállománya – az 1970-es kevesebb mint 7 ezer milliárddal szemben – napjainkra elérte a 307 ezer milliárd dollárt, és ebből a világ államainak összesített közadóssága valamivel több mint 100 ezer milliárd, ami több, mint a világ államainak összesített GDP-je.

Az európai patrióták megfelelő időben találkoztak Budapesten. Azért megfelelőek a mostani idők az európai konzervatívok és reformerek számára, mert még lehet, de már kell is cselekedni

– mondta a házelnök, hangsúlyozva: ha elmulasztják a cselekvésre alkalmas mostani jó időt, később a cselekvésképtelenség ideje fog rabul ejteni, „ma még elháríthatóak a veszélyek, ma még kezelhetőek a válságok”.

Feláldoznák Európát?

Kövér László rámutatott,

ma még megakadályozható az a készülő világpolitikai alku, amelynek keretében a nyugati politikai osztály velünk szemben álló része, a saját biztonsága és jóléte érdekében nem pusztán Európa keleti felét áldozza fel – mint ahogyan ezt a XX. század második felében tette –, hanem ezúttal egész Európát feláldozza az atlanti világ mai urainak érdekei miatt.

„Mindezen körülmények között az európai konzervatívoknak mindenáron meg kell őrizniük az európai józan észt, a sensus communist” – hívta fel a figyelmet Kövér László, majd úgy fogalmazott: „Ha ugyanis az európai közgondolkodásból kitörlik a normalitást, ha az európai emberek józan ész iránti érzékét eltompítják, majd felszámolják, akkor földrészünkön egy olyan kultúraváltás fog bekövetkezni, amelyben Európa megszűnik az európai emberek otthona lenni, akkor elidegenítenek bennünket a szülőföldünktől.”

A politikus kiemelte, az európai reformereknek mindenekelőtt az államról mint közhatalomról való közgondolkodást kell megújítaniuk, „ha ugyanis Európában az előttünk álló időkben a demokratikus államokat mint közhatalmakat maguk alá gyűrik a demokratikus legitimációval nem rendelkező globális magánhatalmak, akkor földrészünkön nemcsak a parlamenti demokrácia intézménye züllik szét, hanem sok száz millió európai számára eltűnik a szabadság és az emberi méltósággal élhető élet esélye is”.

A házelnök úgy vélekedett, napjainkban az európai embereknek a józan észre való képességét, a normalitást akarják megtörni és felszámolni egy „ideológiai-mentális agresszió” eszközével azok, akik úgy remélik, hogy ennek a hatalomtechnikai műveletnek a nyertesei lehetnek.

Az Európában most „kibontakozó agresszióra” példaként hozta az 1966 és 1976 között Kínában „dúló úgynevezett kulturális forradalmat. Akkor hivatalosan ez volt a neve a mai európai önpusztításhoz hasonló kínai öngyilkossági kísérletnek” – húzta alá Kövér László, majd úgy folytatta: akkor Kínában meghirdették a négy régi elleni harcot, azaz a régi gondolkodásmód, a régi kultúra, a régi szokások és a régi erkölcsök lerombolását, és ma hasonló történik a nyugati világban és benne Európában, amit itt ma cancel culture-nak hívnak.

Kövér László kijelentette, azért zajlik a normalitás, „a józan ész megtörésére irányuló mentális-kulturális agresszió, mert globális magánhatalmak a maguk hasznára ki akarják sajátítani a közhatalmat az európai demokratikus államoktól.

Ha ugyanis az állam már nem képes közhatalmat gyakorolni, akkor már nem képes megvédeni és érvényesíteni a közérdeket sem, ez esetben pedig az állam elveszíti legfontosabb létjogosultságát”.

A házelnök kitért arra is, „a határtalanul abnormalitásba süllyesztett ember korlátlanul uralható és kifosztható lesz, hiszen minden morális iránytűjét elveszik tőle, és ez a valódi célja az abnormalitásterjesztő tudatipari gépezet gazdáinak”.

Kövér László hangsúlyozta: a normalitás híveinek az európai emberek lelkét, Európa lelkét kell megvédeniük azon „lélekrablási kísérlet” ellen, amely egyre nyíltabban és erőteljesebben bontakozik ki a földrészen.

Rovatok