Index Vakbarát Hírportál

Bejelentővédelmi ügyvédek segítik a cégen belüli visszaélések kivizsgálását

2024. január 6., szombat 12:05

A tavaly nyáron hatályba lépett panasztörvény szerint három hete minden, legalább ötven főt foglalkoztató hazai vállalkozásnak kötelező bejelentési rendszer létrehozása, amely alkalmas a feltárt jogsértések kivizsgálására és a bejelentők megvédésére. A cégek belső szervezeti egységet hozhatnak létre, vagy ügyvédet bízhatnak meg. Budapesten eddig 77 bejelentővédelmi ügyvéd regisztrálta magát.

Az Országgyűlés tavaly májusban fogadta el a panasztörvényt (a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényt), amely bevezette Magyarországon a belsővisszaélés-bejelentési rendszert.

Bejelentési csatornák

A törvényt uniós kötelezettségek, így az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937. európai parlamenti és tanácsi irányelv is sürgette, amelynek értelmében a köz- és magánszervezeteken belül, továbbá a hatóságok felé biztonságos bejelentési csatornákat kell kialakítani.

Az irányelv kötelezi a nemzeti hatóságokat a polgárok megfelelő tájékoztatására és arra, hogy képezzenek ki tisztviselőket a visszaélések bejelentésével kapcsolatos helyzetek kezelésére.

Az EU arra ösztönözte a tagállamokat, hogy háromlépcsős bejelentési rendszert hozzanak létre:

  1. az első az úgynevezett belső bejelentési csatorna, amely a jogsértésnek az adott jogalanyon belül történő bejelentését jelenti,
  2. a második az úgynevezett külső bejelentési csatorna, amely során a bejelentő a jogsértést a tagállam által kijelölt, illetékes nemzeti hatósággal közli,
  3. a harmadik pedig maga a jogsértés nyilvánosságra hozatala.

A tagállamoknak olyan nemzeti hatóságot kell kijelölniük, amely köteles a külső bejelentési csatorna működtetésére, valamint a bejelentések fogadására és nyomon követésére.

Szoros határidők

A bejelentési rendszer célja, hogy bizalmas és biztonságos csatornát biztosítsanak a feltárt jogsértések kivizsgálására, és megvédjék a bejelentőket az esetleges retorzióktól. Legtöbbször ugyanis a dolgozók és/vagy a céggel kapcsolatba kerülő alvállalkozók, beszállítók értesülnek a jogsértésekről, ők azok, akik bizonyítékokkal rendelkeznek, de a megtorlástól való félelem miatt ezek jelentése sokszor elmarad.

A bejelentési rendszer kiépítése kötelező, csak a tízezer főnél kisebb lakosságú települések önkormányzatai vagy az ötvennél kevesebb embert foglalkoztató intézmények mentesülhetnek alóla. A törvény lehetővé teszi azt is, hogy több önkormányzat megosztva működtesse a rendszert. A bejelentővédelmi előírásokat fokozatosan vezették, illetve vezetik be:

Hetvenhét budapesti ügyvéd

A cégek belső szervezeti egységet hozhatnak létre, vagy ügyvédet bíznak meg a panaszok kivizsgálásával. A törvény alapján a bejelentővédelmi ügyvédi megbízás létrejöttét az ügyvédnek 15 napon belül írásban be kell jelentenie a területi ügyvédi kamarának. Például a Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja szerint a fővárosban eddig 77 ügyvéd regisztrálta magát.

A bejelentővédelmi ügyvédeknek regisztrálniuk kell magukat a területileg illetékes ügyvédi kamarában, így a kamara honlapján is elérhető egy nyilvántartás azon ügyvédekről, akik vállalnak bejelentővédelmi tevékenységét, emellett a tevékenység ellátása érdekében az ügyvédeknek lehetőségük van saját honlapjukon is hirdetni magukat

nyilatkozta a Jogi Fórum szakportálnak Udvari Jesszika ügyvéd.

A panasz beérkezésétől számított 30 napon belül a bejelentővédelmi ügyvéd megvizsgálja a bejelentés jogszerűségét és befogadhatóságát. Ha a jogszabály alapján nem vizsgálható érdemben, akkor a bejelentést el kell utasítani, és tájékoztatni a bejelentőt, hogy bejelentése miért nem alkalmas elbírálásra, és melyik hatósághoz fordulhat a továbbiakban.

Fontos garanciális szabály, hogy egy ügyvéd csak olyan vállalkozással köthet szerződést bejelentővédelmi tevékenységre, amellyel legalább öt éve nem állt megbízási jogviszonyban. A szolgáltatásnak fenntartási költsége van, ami magában foglalja a rendszer működtetését és a bejelentések követését. Az ügyvédi díjazás egyéni megállapodás tárgya: jellemzően havi díjas és „bejelentésenkénti” átalánydíjas.

Visszaélések kivizsgálása

A visszaélés kivizsgálását kijelölt személy vagy szervezeti egység végzi, de bejelentővédelmi ügyvéd is megbízható a feladattal.

A bejelentés alapján – ha az alaposnak bizonyul – gondoskodni kell

Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen valótlan adatot vagy információt közölt, és

A törvény eredetileg biztosította volna, hogy „az Alaptörvényben foglalt alapvető értékek és jogok magasabb védelmi szintjének elérése érdekében, valamint a magyar életmód megvédéséhez fűződő közérdekre tekintettel is” lehessen bejelentéseket tenni. Ezt a fejezetet azonban Novák Katalin államfő politikai vétója miatt a parlament kivette a jogszabályból.

(Borítókép: Loop Images / Universal Images Group / Getty Images Hungary)

Rovatok