Index Vakbarát Hírportál

Nincs ilyen kifejezés a Btk.-ban, mégis üldözi a magyar büntetőjog a pedofíliát

2024. február 18., vasárnap 15:07

Az elmúlt hetekben hatalmas vihart kavart, lemondásokhoz vezetett a köztársasági elnök azon döntése, hogy végrehajtási kegyelemben részesítette a kényszerítésért jogerősen elmarasztalt K. Endrét, aki zsarolással vette rá a bicskei gyerekotthon több lakóját a pedofil igazgató elleni vallomása visszavonására. Hogyan lehetséges az, hogy a hatályos Büntető törvénykönyvben nem szerepel a pedofília kifejezés? Akkor mégis milyen tetteket nevezünk pedofil bűncselekményeknek?

A közhiedelemmel ellentétben a pedofília nem jogi, hanem orvosi kategória, egészen pontosan: szexuális deviancia. A pedofil kifejezés nem is szerepel a jelenlegi büntetőjogi szabályozásban. Igaz, hogy a magyar jogrendszerben vannak olyan, köznyelvből átvett fogalmak, amelyeket a jog sajátos értelemmel ruház fel, mint például a tolvajt. A hatályos Büntető törvénykönyv (Btk.) 365. § (2) bekezdése kimondja:

rablás az is, ha a tetten ért tolvaj a dolog megtartása végett erőszakot, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.

Korábban a tolvaj kifejezés nem szerepelt a Btk.-ban, 2013 óta viszont igen. A pedofil jelző is csak egy jogszabály címében található meg, mégpedig a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvényben. (Erről a jogszabályról majd kicsit később ejtünk szót.)

Szinte kizárólag férfiak az elkövetők

Az Amerikai Pszichiátriai Társaság (American Psy­chiatric Association) a pedofíliát a pszichiátriai betegségek, méghozzá a parafíliák, a szexuális devianciák közé sorolja. Ahogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is betegségként definiálja.

A pedofília orvosi értelemben nem alkalmi megnyilvánulást, hanem tartós állapotot jelent.

Egy gyakran hivatkozott berlini kutatás szerint a pedofil fantáziákról beszámoló emberek egyéb dologban nem különböztek azoktól, akik nem számoltak be ilyesmiről. Nem mások a szocioökonómiai mutatóik, iskolázottságuk, értelmi képességeik. Nem agresszívabbak, nincsen egyéb pszichés tünetük a kontrollcsoporthoz képest. Az egyetlen különbség, hogy bevallják, vannak szexuális vágyaik gyerekek iránt.

Még valami: a pedofilok szinte kizárólag férfiak, akik csaknem kivétel nélkül tisztában vannak tettük törvényellenességével.

A pedofil jellegű bűncselekmények

Bátki Pál büntetőügyvéd szerint a pedofil bűncselekmények döntő hányada családon belül történik, és sajnos ezért nagyon magas a látenciája, azaz legtöbbször fény sem derül rá. És bár a büntetőjogban nincs definiálva, hogy mit jelent, az orvosi vagy köznapi értelemben vett pedofíliát több, a Btk.-ban meghatározott bűncselekménnyel lehet kapcsolatba hozni. Ezek közé tartozik:

A pedofíliával kapcsolatos szexuális kölcsönhatás talán legenyhébb formája a Btk. 198. § (1) bekezdésében leírt szexuális visszaélés. Eszerint a 18. életévét betöltött személy, aki 14. életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez, vagy ilyen személyt arra bír rá, hogy mással szexuális cselekményt végezzen, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ilyenkor a sértett beleegyezik a cselekménybe, csakhogy ez jogilag nem jelent beleegyezést, mivel a sértett az úgynevezett beleegyezési korhatár, azaz 14 év alatti személy.

A pedofil bűncselekmények eggyel súlyosabb formája a szexuális kényszerítés. Ez a cselekmény abban különbözik a szexuális visszaéléstől, hogy itt kényszerítéssel, a sértett cselekvési szabadságától megfosztással történik a cselekmény. A Btk. 196. § (1) bekezdése kimondja: aki mást szexuális cselekményre vagy annak eltűrésére kényszerít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A kényszerítés például úgy valósulhat meg, hogy egy pedagógus megfenyegeti a gyermeket, hogy megbuktatja. Ez a tényállás úgy kapcsolódik a pedofíliához, hogy két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a szexuális kényszerítést 18. életévét be nem töltött személy sérelmére követi el, illetve a büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a szexuális kényszerítést 14. életévét be nem töltött személy sérelmére követi el.

A legsúlyosabb pedofil bűncselekmény a szexuális erőszak. Szexuális erőszak az, amikor a fent leírt szexuális kényszerítés erőszakkal vagy élet, illetve testi épség elleni fenyegetéssel történik.

A szexuális erőszakért akár húszévi szabadságvesztés is kiszabható.

A szexuális visszaélés, a szexuális kényszerítés és a szexuális erőszak esetében is minősítő körülmény, ha azt szülő, pedagógus, sportedző vagy pap követi el. Ilyenkor a bíróság még magasabb büntetéssel sújtja az elkövetőt.

A pedofil jellegű bűncselekmények közé tartozik a szeméremsértés egyik speciális elkövetési módja is. A Btk. 205. § (2) bekezdése szerint az a 18. életévét betöltött személy, aki nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából 14. életévét be nem töltött személy előtt szeméremsértő magatartást tanúsít, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A gyermekpornográfia alapesete az, ha valaki 18. életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt megszerez vagy tart. Ez a cselekmény három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha viszont valaki pornográf felvételt készít, kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, az elkövető egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Még súlyosabb eset, ha valaki forgalomba hoz ilyen felvételt, vagy azzal kereskedik, ez esetben a büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés.

Szigorítások a Kaleta-ügy nyomán

A pedofíliára legutóbb a Kaleta-ügy irányította a közfigyelmet. Ezt a gyermekpornós ügyet az Index robbantotta ki még 2020 februárjában. Ekkor derült ki, hogy Kaleta Gábort, a volt perui nagykövetet egy nemzetközi pedofilhálózat után indult FBI-nyomozás során azonosították be, miután a hivatali laptopján több mint 19 ezer gyermekpornográf fotót tárolt. Kaleta beismerte tettét, és a bíróság egy év, végrehajtásában két és fél évre felfüggesztett szabadságvesztésre, valamint 540 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.

A Kaleta-ügy nyomán fogadta el a parlament a már említett, a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényt, amely nem kevesebb mint tizenegy törvényt módosított. Ezek a leglényegesebb intézkedések:

(Borítókép: Index)

Rovatok