Index Vakbarát Hírportál

Egyhangúlag szavazta meg a főváros a bicskei ügy vizsgálóbizottságát

2024. február 28., szerda 12:00

Egyetértés alakult ki a főváros bal- és jobboldala között abban, hogy ami a bicskei gyermekotthonban 2011-ben történt, az súlyos működési zavarokra utal. Ennek belátása után közösen vizsgálódnának. A pedofil intézményvezetőt Bárczy-díjra felterjesztő képviselő áll a vizsgálók rendelkezésére.

„Pedofilok mosdatására van idő meg pénz, normális gyermekvédelemre bezzeg nincs.” „Bűnösök mosdatása helyett valódi gyermekvédelmet!” A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén a Szikra Mozgalom aktivistái ilyen feliratú táblákat emeltek a magasba az első napirendi pont tárgyalásának kezdetén. Ezen tett javaslatot Karácsony Gergely főpolgármester egy eseti vizsgálóbizottság felállítására.

Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője előrebocsátotta, hogy a bizottság felállítását megszavazzák, mert fontosnak tartják, hogy az ügy minden részletét kivizsgálják. Azt a tépelődését is megosztotta, hogy hogyan lehetett volna a V. János számára megítélt Bárczy-díj megszavazása előtt körültekintőbben eljárni.

Hogyan lehet, hogy az igazgató az intézményben bent lakik? Hogyan vezethetett egy intézményt hosszú ideig egy bűnöző?

– tette fel a kérdést, egyúttal kétségbe vonta Karácsony Gergely előterjesztői őszinteségét. Úgy látta, hogy politikai hasznot akar húzni belőle, és kettős beszédet alkalmaz. Másképp kommunikál a Facebookon és másként beszél a közgyűlésben. Az ítéletet már kimondta a főpolgármester, amikor közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Az előző, fideszes városvezetés politikai felelősségének tisztázása nem tűr halasztást.”

A főjegyzői vizsgálati anyagból sok minden kiderült 2024-ben. A Fidesz frakcióvezetője hosszabban is idézett a dokumentumból:

A fentiek alapján összességében az a szomorú kép rajzolódik ki – mindenekelőtt a 2011. évi vizsgálat és az annak nyomán folytatott eljárások tekintetében –, hogy bár a Hivatal a nevelők bejelentése időszakában minden észszerű és elvárható intézkedést igyekezett megtenni annak érdekében, hogy a felmerült gyanú miatt lefolytatott vizsgálat megfelelően kerüljön lefolytatásra; a bejelentést komolyan vette, a szükséges körben szakértőket vett igénybe, az arra hatáskörrel rendelkező szervekhez fordult, és kifejezetten próbálta előmozdítani az ügy kivizsgálását, mindez mégsem volt elegendő. Ebben nyilvánvalóan közrejátszott az érintett igazgató több évtizedes makulátlan múltja és szakmai megbecsültsége, a korábbi években az intézményből, a neveltektől vagy nevelőktől akár a fenntartóhoz, akár a külső segítőkhöz érkező panaszok teljes hiánya és az ebből eredő bizonytalanság olyan határozott intézkedések megtételére, amelyek elősegíthették volna, hogy a nagy nehezen előkerült gyanú kivizsgálása valóban befolyás- és az érintett sérelmet szenvedők, illetve jóakaró nevelőik számára félelemmentesen mehessen végbe.

Wintermantel Zsolt szerint ha ezt tudták volna, akkor nem szavazták volna meg a Bárczy-díjat. Az eseti bizottság a Fidesz várakozásai szerint meg tud majd fogalmazni olyan ajánlásokat, amelyekkel a hibákat ki lehet küszöbölni. A díj visszavonása óta „eltelt több mint 4 év, és egyszer sem jutott eszébe, hogy feltárja a történteket. Kétséges, hogy a politikai szándék miatt érdemi vizsgálati következtetéseket tud majd letenni az asztalra” – szúrt oda a politikus. 

A főváros belső vizsgálati jelentésében a felelősség tárgykörében megállapítják, hogy

a díj odaítélésének körülményei kapcsán szükséges utalni egyrészt arra, hogy sem a vonatkozó előterjesztések, sem más irat nem tartalmaz semmilyen arra utaló jelet, hogy a bizottsági tagokat vagy a közgyűlési tagokat tájékoztatták volna a díjra jelölt személyek előéletéről, így különösen a 2011–2012-es vizsgálatokról, az azzal kapcsolatos információkról, másrészt arra, hogy 2015 március–áprilisában a Hivatalban dolgozó és a díj odaítélése kapcsán feladatot ellátó hivatali munkatársaknak nem lehetett hivatalos tudomása a 2011–2012. évi eseményekről, mert már nem dolgozott egy olyan ügyintéző munkatárs sem, akik 2011–2012-ben részt vettek volna az igazgatóval kapcsolatos bejelentéssel összefüggő ügyintézésben.

„Bocsánatot kérünk. Ez két egyszerű szó.” Ezt mondta Kiss László, Óbuda polgármestere, de mint fogalmazott, ez a jobboldal részéről nem hangzott el, ezért hosszan sorolta, hogy miért kellett volna bocsánatot kérniük.

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes szerint ez nem politikai ügy, de a megrendült közbizalmat helyre kell állítani, ebben a Fővárosi Önkormányzatnak is van tennivalója és felelőssége is. Politikai beszédektől nem fog helyreállni – húzta alá. Bagdy Gábor, aki 2011-ben főpolgármester-helyettes volt, és abban az időben javaslatot tett V. János kitüntetésére, azt mondta, hogy szükség esetén a bizottság rendelkezésére áll.

Karácsony Gergely azt firtatta, hogy kik tudtak róla. Tudott a főjegyző, a humán területért felelős főpolgármester-helyettes, a sajtófőnök, a főosztályvezető és az osztályvezető. Nem életszerű szerinte, hogy a főpolgármester nem tudott róla.

Ha ez mégis így volt, az nagyon súlyos működési problémára utal szerinte. Saját személyes felelősségét említve bocsánatot kért az áldozatoktól és a szociális munkásoktól, akiket nem hallgattak meg. Úgy látta, ezt a feltáró munkát már hamarabb el kellett volna végezni. Saját felelősségét abban látta, hogy az indokoltnál jobban bízott az akkori városvezetésben és az akkori előterjesztőben.

„Amit az akkori városvezetés tett, az nagyon kevés volt, rátolták az egész felelősséget a rendőrségre” véleménye szerint. Súlyos politikai felelősséget is megfogalmazott: „ha egy ilyen ügy a mi esetünkben fordult volna elő, akkor tudom, hogy milyen elképesztő politikai botrány lenne belőle, és nem biztos, hogy én most szabadlábon lennék”. Szerinte ez a kettős mérce nincs rendben.

A vizsgálóbizottság 1990. január elsejétől, azaz V. János kinevezésétől 2013. január elsejéig vizsgálja majd a bicskei gyermekotthon működését, különös tekintettel az igazgató szakmai munkásságára. A bizottság elnöke Kiss László, alelnöke Wintermantel Zsolt lesz. Tagjai: Gajda Péter, Soproni Tamás és Dódity Gabriella képviselők lesznek.

A képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag szavazta meg a vizsgálóbizottság felállítását.

(Borítókép: A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén a Szikra Mozgalom aktivistái ilyen feliratú táblákat emeltek a magasba. Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Rovatok