Index Vakbarát Hírportál

Nyolcszáz napelemes a szaldómegszüntetés miatt az Alkotmánybírósághoz fordult

2024. március 14., csütörtök 19:25

Valósággal megostromolták az Alkotmánybíróságot az elmúlt hetekben a napelemesek, akik nyolcszáz alkotmányjogi panaszban a háztartási napelemek szaldóelszámolását megváltoztató jogszabályi rendelkezéseket sérelmezik. Mint megtudtuk, a testület az ügyben az úgynevezett vezető döntési eljárás szabályai szerint jár el, ami azt jelenti, hogy a panaszokról várhatóan egy határozatban döntenek majd az alkotmánybírák.

Mint ismert, 2024. január 1-jétől a korábbi szaldóelszámolásból bruttó elszámolásba kerültek azok a felhasználási helyek, ahol a háztartási napelemek üzembe helyezése vagy bővítése óta 2023 végéig már eltelt tíz év. Az új szabályozás alapján a háztartási napelemesek csak a telepítéstől számított 10 évig maradhatnak a korábbi kedvező, éves szaldóelszámolásban, utána viszont átkerülnek a kedvezőtlenebb havi bruttó elszámolásba. 

A napelemesek felháborítónak tartják, hogy az új rendelkezéseket a korábban létesített összes napelemnél alkalmazni kell. Pedig akik korábban rendeltek napelemet, abban a tudatban tették, hogy beruházásuk a szaldóelszámolással megtérül.

Elszámolási időszaktól függetlenül

Az Alkotmánybíróság tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben nyolcszáz alkotmányjogi panasz érkezett a Donáti utcába, amelyben az indítványozók a villamos energiáról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet 5. §-ának egyes rendelkezéseit sérelmezik.

A támadott rendelkezések a háztartási napelemek által a közcélú hálózatba betáplált, és onnan vételezett energia szaldóelszámolásos alkalmazását fokozatosan megszüntetik, és olyan elszámolás alkalmazását írják elő, amelyben az elszámolási időszaktól függetlenül a hálózatba betáplált és onnan vételezett villamos energia mennyiségét irányonként külön-külön, az egyes fázisok szerinti terhelés és vételezés összesített energiamérlegével állapítják meg.

Az indítványozók érvelése szerint a szabályozás alkotmányos indok nélkül vonta el a korábbi jogszabály által biztosított jogos várományukat arra, hogy a tulajdonukban lévő napelemekkel megtermelt napenergia-többlet miatt nem kell a villamos energiáért fizetniük.

De a tulajdonhoz való joguk mellett sérült a szerzett jogok védelme is azáltal, hogy a fennálló jogviszony tartalmát hátrányos módon, visszaható hatállyal változtatta meg a jogalkotó.

Különleges eljárási szabályok

A napelemes ügyben az alkotmánybírósági ügyrend különleges eljárási szabályait alkalmazzák, amelyeket az azonos tárgyú ügyben benyújtott nagyszámú alkotmányjogi panasz esetén veszik elő. Ezt nevezik vezető döntési eljárásnak. Az Alkotmánybíróság ilyen eljárást alkalmazott korábban például a devizahitelesek, a védettségi igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok vagy az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak kötelező védőoltása esetében.

A vezető döntési eljárás alkalmazását a testület jelenlegi vezetője, Salamon László elnökhelyettes március 11-én hozott végzésében rendelte el.

Ez alapján a főtitkár az alábbi két indítványt választotta ki a vezető ügyhöz:

  1. Március 4-én érkezett, IV/525/2024. számú alkotmányjogi panasz. Az indítványozó esetében a napelemek engedélyezése óta a 10 éves időtartam már letelt, így a szaldóelszámolásra az alkotmányjogi panasz benyújtásakor sem jogosult.
  2. Március 4-én érkezett, IV/531/2024. számú alkotmányjogi panasz. Az indítványozó esetében a napelemek engedélyezése óta a 10 éves időtartam még nem telt le, így a szaldóelszámolásra az alkotmányjogi panasz benyújtásakor még jogosult.

Az Alkotmánybíróság a honlapján folyamatosan naprakész tájékoztatást ad a vezető ügyhöz kapcsolódó, határidőn belül benyújtott ismétlő indítványokról. Mint megtudtuk, azok a későbbiekben érkező alkotmányjogi panaszok, amelyekben az ismétlő indítványokhoz képest új érvek vagy indítványi elemek vannak, az előadó alkotmánybíróhoz kerülnek, és azok is bekerülnek a megtekinthető Excel-táblázatba.

Időközben előadó alkotmánybíróra szignálták ki az indítványokat, így azok alkotmányossági vizsgálata megkezdődött.

(Borítókép: Mérnökök egy napelemet helyeznek egy lakóingatlan tetejére 2022. május 24-én. Fotó: Emilio Parra Doiztua / Bloomberg / Getty Images)

Rovatok