Index Vakbarát Hírportál

Kivágta az Alkotmánybíróság a tűzifarendelet egyik rendelkezését

2024. április 12., péntek 16:44

Az Alkotmánybíróság pénteken közzé tett határozata Alaptörvény-ellenesnek nyilvánította, és a kihirdetésére visszamenőleges hatállyal, 2022. augusztus 4-ével megsemmisítette a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló kormányrendelet egyik rendelkezését, amellyel kapcsolatban alkalmazási tilalmat is elrendelt.

A Budapest Környéki Törvényszék egyik bírói tanácsa az előtte folyamatban lévő erdészeti ügyben – az eljárás felfüggesztése mellett – az Alkotmánybírósághoz fordult, és kérte a tűzifarendelet támadott rendelkezésének megsemmisítését, és a nála folyamatban lévő perben való alkalmazásának kizárását.

A sérelmezett rendelkezés alapján az idegenhonos fafajokból álló állomány kitermelése után, az erdő felújítása során – a természet védelméről szóló törvényben foglaltaktól eltérően – nem szükséges fafajcserés szerkezetváltást végezni, és az erdőfelújítás természetes úton is elvégezhető.

Az indítványozó szerint a szabályozás az elérni kívánt céllal nem arányos, mert a természetvédelmi célok megvalósulását évtizedekre visszaveti azzal, hogy az idegenhonos inváziós fajok biológiai sokszínűséget romboló hatásait hosszú távon érvényesülni hagyja.

Az Alkotmánybíróság öttagú tanácsa (előadó alkotmánybíró: Szabó Marcel) megalapozottnak találta a bírói kezdeményezést, és megállapította, hogy a szabályozás, bár formálisan a különleges jogrendet kiváltó esemény gazdasági következményeinek orvoslását célozza, valóban nem teljesíti sem a szükségesség, sem az arányosság követelményét.

A szabályozás az Alaptörvény 38. cikkéből fakadóan a jelen nemzedékek, a nemzet közös örökségét képező természeti és kulturális erőforrások, valamint a jövő nemzedékek érdekeinek egyensúlyát is felszámolja

– állapította meg az Alkotmánybíróság, amely szerint a támadott rendelkezés a tűzifaigények biztosításával csak közvetett módon függ össze: igazából nem a tűzifaigények kielégítésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza, hanem az erdőgazdálkodóknak teszi lehetővé a faállomány kitermelése után a fafajcserés szerkezetváltás kötelezettségétől való eltérést.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)

Rovatok