Index Vakbarát Hírportál

Mindenkit meglepett az Opus Global

2023. december 15., péntek 08:28

Kiugró eredményt ért el az Opus-csoport 2023 első háromnegyed évében. A nettó nyereség 30,67 milliárd forint lett, ami több mint duplája az egy évvel korábbi azonos időszakinak. Mindezt soha nem látott, 511 milliárd forintos árbevétel mellett, ami megmutatja, hogy a cégcsoport jó úton halad a belső szinergiák kihasználásával, és a külön iparági divíziók meghatározó vállalatai együttesen védettséget adnak a nehéz külső körülmények ellen.

Már a számokban is erőteljesen megmutatkozik a költséghatékonysági intézkedések sora, amit az elmúlt időszakban végrehajtott az Opus Global Nyrt. Lélfai Koppány, a társaság vezérigazgatója szerint. Az első három negyedév számait elemezve elmondta:

A vállalatcsoport megmutatta, hogy nehéz időszakokban is képes rendkívüli eredménynövekedésre. Ettől azonban még nem dőlhetünk hátra, tovább keressük a szinergialehetőségeket.

Az Opus Global Nyrt. konszolidált, teljes működési bevétele rekordszintre, 510,72 milliárd forintra nőtt az év első kilenc hónapjában. Ez 45 százalékos emelkedést jelentett egy év alatt. A konszolidált, összes működési költség növekedése hasonló mértékű volt, a 478,9 milliárd forintos összeg 46 százalékkal lett magasabb a bázisidőszakhoz viszonyítva.

Brutális számok a jelentésben

Összességében a háború miatt kedvezőtlen külső körülmények ellenére a működési költségek növekedését sikerült összhangban tartani a bevétel emelkedésével. Így az üzemi eredmény (EBIT) is jelentősen, 33,1 százalékkal nőtt a tavalyi év hasonló időszakához képest. Ez 31,82 milliárd forint konszolidált eredményt jelentett.

Az EBIT növekedéséhez hasonlóan a konszolidált EBITDA-mutató is 26,2 százalékkal 65,65 milliárd forintra növekedett. A pénzügyi műveletekből 3,99 milliárd forint pluszt ért el a cégcsoport, így az üzleti eredményhez hasonlóan az adózás előtti eredmény is kimagasló mértékben növekedett.

Ez abszolút számokban azt jelentette, hogy a 2022-es 13,99 milliárd forintos adózott eredményéhez képest 2023 első három negyedévében az adófizetési kötelezettségek teljesítését követően kiemelkedő, 30,67 milliárd forint adózott eredményt könyvelhetett el az Opus Global.

A cégcsoport konszolidált szinten 1066 milliárd forint mérlegfőösszeggel továbbra is stabilan 1000 milliárd forint felett zárt 2023. szeptember 30-án, ami 2,3 százalékos növekedést jelent a tavaly év végi bázishoz. A mérlegfőösszegen belül a legnagyobb súllyal az energetika szerepel 38 százalékkal, az ipari termelés pedig 27 százalékos súlyt képvisel. A mezőgazdaság 22 százalékot, a turizmus 11 százalékot tesz ki, míg a vagyonkezelésre 2 százalék jut.

Lendületben a húzóágazatok

Az egyes szegmenseket vizsgálva az ipar kiugróan magas, 209,69 milliárd forint működési bevételt ért el kilenc hónap alatt, ami 64 százalékkal magasabb a 2022. évi bázisadathoz képest. Az árbevétel 81,72 milliárd forintos növekedése mellett a költségek 78,12 milliárd forinttal nőttek, így a szegmens javította nyereségtermelő képességét. Ez különösen annak fényében jó teljesítmény, hogy a háború miatti alapanyagár-növekedés ezt a területet érintette a legjobban. Az üzemi eredmény így 25 százalékkal 17,98 milliárd forintra emelkedett az iparban, az EBITDA értéke pedig 50,5 százalékkal 29,2 milliárd forintra nőtt január–szeptemberben.

Az energetikai cégek alaptevékenységéből származó bevételek is jelentősen, 67,3 százalékkal nőttek, így az idei első három negyedévben 171,54 milliárd forintot tettek ki. A kedvezőtlen külső körülmények ellenére a nettó nyereség is közel 52 százalékkal, 2,1 milliárd forintra emelkedett. A gázszolgáltatás esetében a költségek a tervezett szinten alakultak. A szigorú költséggazdálkodás eredményeképpen az EBITDA 6,65 milliárd forintról 11,33 milliárd forintra nőtt.

A mezőgazdaság és élelmiszeripar szegmens bevételei a bázisévhez hasonlóak voltak, ami összhangban van a 2023. évre kialakított stratégiával. Az árbevétel-stagnálás egyik oka a világpiacon tapasztalható árkonszolidáció és a termelésoptimalizálás volt. A szegmens nyereségessége azonban jelentősen javult, a költségcsökkentésnek köszönhetően. Az EBIT 3,94 milliárd forinttal 8,46 milliárd forintra nőtt, míg az EBITDA-mutató 13,13 milliárd forint volt szeptember végén, ami 4,51 milliárd forinttal magasabb a bázishoz képest.

A turizmus esetében is jobban nőtt az árbevétel a költségeknél, így 2022 első három negyedévi 4,08 milliárd forintja után 2023 első három negyedéve alatt 5,48 milliárd forint EBITDA-t ért el a szegmens. Talán még jobban mutatja a fordulatot, hogy a tavalyi, 1,7 milliárd forintos veszteséggel szemben idén, az első kilenc hónapban, 2,4 milliárd forint volt a nyereség. Ez különösen figyelemre méltó annak ismeretében, hogy a belföldi kereslet országosan csökkenő tendenciát mutatott 2023 első három negyedéve alatt, ami az Opus-csoport hagyományosan belföldi vendégkörre építő szállodái esetében jelentős piaci kihívás volt.

Rovatok