Index Vakbarát Hírportál

Itt a bejelentés, új korszak kezdődik a biztosítások piacán

2024. január 15., hétfő 12:12

Hiszünk abban, hogy a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége a biztosítási szektorban az innováció és a szakértelem élharcosa lesz – bocsátotta előre Keszthelyi Erik elnök, miután bemutatta a közvetlenül a biztosítási tanácsadók és ezáltal az ügyfelek érdekeit képviselő szervezet programját.

Magyarországon soha nem látott mélységű, több mint 2500 oldal terjedelmű hazai és nemzetközi kutatáson alapuló szakmai anyag készült a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt., valamint a nemzetközileg elismert és a biztosítási szektort kiválóan ismerő Boston Consulting Group közreműködésével – hangzott el hétfő reggel a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetségének (MBTSZ) exkluzív sajtóeseményén.

Keszthelyi Erik elnök ismertette, hogy bő kétéves szakmai előkészítő munkát követően, a magyar biztosítási piac megreformálása és az alkusztársadalom érdekeinek képviselete céljából alapították meg az MBTSZ-t.

A szakmai szövetség tagjai képviseletével és tevékenységei révén katalizátora kíván lenni a biztosítási piac fejlődésének, aktív szerepet vállalva a tanácsadói szakma presztízsének magas szintre emelésében, valamint az ügyféltudatosság és bizalom erősítésében. Ennek érdekében összekötő kapocsként aktív párbeszédet folytatna többek között

Nagyobb nemzetgazdasági súly 

A szövetség céljai között szerepel, hogy tevékenységével támogassa a biztosítási szektor nemzetgazdasági súlyának emelkedését úgy, hogy a GDP-ben betöltött arányát közelebb emeli a bankszektoréhoz, csökkentve ezzel a jelenlegi 11,5-szeres különbséget, az egy főre jutó szerződésszám megemelése 1,57-ről 3-ra, valamint a nem kötelező típusú termékek arányának bővítése a megkötött biztosítási szerződések viszonylatában 49 százalékról 70 százalékra.

Az MBTSZ kiemelten fontosnak tartja, hogy konkrét lépések mentén képviselje a tanácsadók érdekeit, szem előtt tartva a mindennapi munkájuk alatt szerzett tapasztalatokat, folyamatos konzultációkat folytat a szakmával, és azt követően képviseli is azokat.

A biztosítási szektor folyamatos monitorozásából adódó piacfejlesztő témákat, szakpolitikai és szabályozási javaslatokat fogalmaz meg és továbbít a szabályozó felé, valamint aktívan részt kíván venni a biztosítási szektort érintő, az ágazatot előremozdító szakmai vitákban, kerekasztal-beszélgetésekben.

A biztosítók díjbevételének 47 százalékát kezelik az alkuszok és a többes ügynökök. A szervezet fontosnak tartja a biztosításközvetítői szakma népszerűsítését és vonzóvá tételét.

Ennek érdekében alapozó képzéseket szervez pályakezdő szakemberek számára,

valamint célzott programokat indít a jövő generáció szemléletformálása és pénzügyi tudatosságának fejlesztése érdekében. A szervezet működése közben megkülönböztetett figyelmet fordít a fiatal tagok aktív támogatására, a tehetségek felkarolására.

Szakirányú pályázatokat ír ki az egyes korosztályok számára, illetve lehetőséget nyújtanak a frissen végzett fiatalok számára, hogy a szakmában kipróbálhassák magukat, és megtapasztalhassák az abban rejlő hatalmas potenciált. Az MBTSZ célja, hogy 2030-ig 1000 főre növelje a szakirányú felsőfokú képzettséggel rendelkezők számát.

A biztosítási szakma új érdekképviseleti szervezete kiemelten fontos céljának tekinti az innovációs készség javítását, a digitalizáció felgyorsítását és az ügyfélélmény növelését az ágazatban.

Jelenleg a biztosítási szektor szereplői átlagosan az éves bruttó díjbevételük mindössze 3,7 százalékát fordítják infokommunikációs fejlesztésekre, amit növelni kell annak érdekében, hogy napjaink ügyfélelvárásainak megfelelő, hatékony, gyors biztosítási szolgáltatások legyenek elérhetők.

Az MBTSZ a magas szintű ügyfélélmény érdekében elősegíti a digitális aláírás elterjedését a szektorban, támogatja az új digitális megoldások, valamint a mesterséges intelligencia széles körű használatát.

Fókuszban a szemléletformálás 

Az MBTSZ küldetésének tekinti azt is, hogy erősítse a társadalom biztosítási szakma iránti bizalmát. Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordít az ügyfelek tájékoztatására és a biztosítási szektorral kapcsolatos ismereteik bővítésére. Gyakorlati példákon keresztül mutatja be a leggyakrabban félreértett kérdéseket és azok helyes biztosításszakmai kezelését.

A szervezet kommunikációs kampányokkal, edukációs tananyagokkal kívánja tovább emelni a társadalom pénzügyi tudatosságát. Mindezt annak érdekében teszi, hogy az ügyfelek számára tiszta kép alakulhasson ki a biztosítási tanácsadók valódi feladatáról, pontosan értsék és meg is követeljék saját tanácsadójuktól az őket megillető minőségi kiszolgálást.

Hiszünk abban, hogy a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége a biztosítási szektorban az innováció és a szakértelem élharcosa lesz. Törekszünk arra, hogy minden tagunk számára elérhetővé tegyük a biztosítási szakma magas színvonalú képviseletéhez szükséges oktatást, vonzóvá tegyük a biztosítási tanácsadást mint hivatást a fiatalok körében, miközben a piac fejlődésének előmozdításával és innovatív kezdeményezések támogatásával hozzájárulunk a társadalom széles rétegeiben a biztonságosabb jövő megteremtéséhez, ezáltal pedig a biztosítási penetráció növeléséhez

– mondta a hétfői eseményen Keszthelyi Erik, az MBTSZ elnöke.

Úgy fogalmazott, a szövetség az a nyitott, haladó szellemiségű közösség, aki érdeklődéssel várja az új tagok jelentkezését, hogy közös erővel még magasabb szintre emeljék a biztosítási szakmát Magyarországon.

A szervezetben taggá válhat minden, MNB-regisztrációval rendelkező biztosítási tanácsadó, aki azonosulni tud a szövetség küldetésével, és a kitűzött célok megvalósítása érdekében aktív résztvevője kíván lenni a programoknak,

elfogadva ezzel a szövetség alapszabályát, etikai kódexét és egyéb szabályzatait, valamint a szervezet határozatait magára nézve kötelezőnek elismeri, és a havi tagdíjat megfizeti.

A tagság számos előnnyel jár, így például egyedülálló szakmai oktatási anyagokat, értékesítési és interperszonális fejlesztő tréningeket biztosít az MBTSZ a belépőknek, illetve pályázati lehetőségek figyelésében is segít, és támogatja a pályázatírást.

Emellett csoportos balesetbiztosítást kötnek, valamint kedvezményes üzemanyag-vásárlást, irodai kellékek vásárlását, telefonszolgáltatási csomagot, szállodafoglalási és egyéb kedvezményeket tesznek elérhetővé számukra, illetve autójavítási és autóflotta-kedvezményt vehetnek igénybe.

(Borítókép: Keszthelyi Erik. Fotó: HUNMédia)

Rovatok