Index Vakbarát Hírportál

Régi-új vendég a vállalati szektorban a devizahitelezés Magyarországon

2023.07.24. 14:28
Amennyiben a Magyar Nemzeti Bank olvasatában szeretnénk nyomon követni a vállalati hitelállomány változását hazánkban, akkor jelenleg a következő információk talán a legrelevánsabbak és leghangsúlyosabbak: a hitelállomány a 2022-es év utolsó negyedévében 311 milliárd forinttal bővült, és a növekedést ebben az időszakban a kamattámogatott hitelek mellett a nagyvállalati devizahitelek támogatták. A deviza mellett pedig a rövid lejáratú hitelszerződések részaránya nőtt az új kibocsátáson belül. Megjelentek, vagy éppen újra megjelentek a devizaalapú hitelek a nemzetgazdaságban egy olyan időszakban, amikor összességében drágulnak a hitelek? Mit jelent ez, és jelent-e bármilyen kockázatot a folyamat? Ezekre a kérdésekre keresi a választ az alábbi elemzés.

Elsőként arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy a külföldi devizában való eladósodás a vállalati szférában korántsem új jelenség. A kilencvenes évektől kezdődően a növekvő külföldi tőkeberuházások következtében egyre meghatározóbb lett a magyar gazdaságban a nagyvállalati jelenlét. Ezzel párhuzamosan megjelent a vállatok külföldi devizában jegyzett eladósodása, melyet az is magyarázott, hogy az ún. follow your customer modell szerint a külföldi bankok egyre inkább követni kezdték a nagyvállalataikat.

Az MNB statisztikái szerint 2006-ban például a hazánkban működő bankok forintban nyújtott hitelállománya 3500 milliárd forintot tett ki, míg a külföldi devizában nyújtott hitelek nagysága közel 3000 milliárd forint volt. Nagyjából hasonló összegű volt a nagyvállalaton belül nyújtott devizaalapú hitelezés is, a közvetlen külföldi hitelfelvétel nagysága pedig 4200 milliárd forintnál is nagyobb volt. A tisztán forintalapú hitelezés nagysága tehát 3500 milliárd forintot ért el, a devizaalapú hitelek nagysága pedig a 10 200 milliárd forintot is meghaladta. 

Azt gondolhattuk volna, hogy a 2008-as válság után ez a struktúra gyökeresen megváltozott, a valóság azonban nem ezt igazolta. 2015-ben például a forintalapú hitelek 3 200 milliárd forintot képviseltek, a külföldi fizetőeszközben jegyzett hitelezés pedig 18 800 milliárd forintot ért el. Ez utóbbin belül kimondottan hangsúlyossá vált a vállalaton belüli (anyavállalat- és leányvállalat-, illetve holding-) hitelezés. 

Ebben az időszakban a minta a következő volt: a nagyvállalati szereplők az anyavállalattól/holdingtól származó kölcsönöket választották, és leginkább az olcsóbb külföldi hitelfelvételt. A feldolgozóiparban a nagyvállalatoknak való hitelezési pályák megértését az olcsóbb külföldi és a vállalatközi hitelezés tette bonyolultabbá. Az akkori alacsonyabb inflációs környezetben az FDI kisebb szerepet játszott, a vállalatok inkább olcsóbb pénzügyi forrásokat használtak.

A pandémia, az európai háború gazdasági hatásainak eredményeként az utóbbi időszakban markánsan átalakult az inflációs környezet, a jegybankok kamatot emeltek, és megdrágultak a hitelek. Ez pedig érdemi hatást gyakorolhatott a vállalati hitelezési tendenciákra is. A piaci alapon kötött vállalati hitelek átlagos kamatszintje tovább emelkedett, és 2022 negyedik negyedévében a vállalati új hitelkihelyezések kamatlába a következő mintázatot mutatta.

Az egymillió eurónál nagyobb hitelfelvétel forintkamata közel 16 százalék, az egymillió eurónál kisebb esetekben közel 19 százalék. 

Egészen pontosan az újonnan szerződött, kis összegű, piaci forinthitelek átlagos kamatlába 15,5 százalékra emelkedett, amely 159 bázispontos emelkedést mutatott 2022 szeptemberével való összehasonlításban. Az eurókamatok pedig mind a két volumennagyság esetében közelítik ugyan a 4 százalékot, de azt nem érik el. A forintalapú folyószámlahitelek pedig a 12 százalékhoz közeli tartományban járnak. A részletek áttekintése előtt egyetlen mondattal érdemes megjegyezni, hogy a dráguló hitelek érdemi hatással voltak a lakossági hitelezési dinamikákra és a háztartási/lakossági körben a fogyasztási, illetve jelzálog-hitelezési tevékenység látványosan visszaesett. 

A vállalati hitelezés azonban már nem mutat ennyire egyértelmű képet. Az MNB statisztikái szerint a nem pénzügyi vállalatok hitelállománya a 2018-as 6500 milliárd forintról 10 200 milliárd forintra növekedett, és 2023-ban 12 300 milliárd forintot ért el (21 százalékos növekedés). Ez utóbbi adat egyébként új rekordnak számít. A látványos növekedés mögött nem a drága forinthitelek iránti növekvő kereslet, hanem a devizahitelek felé történő elmozdulás húzódik meg. Ennek egyik legékesebb bizonyítéka, hogy amíg 2022-ben a devizahitelek aránya a vállalati hitelállományon belül nagyjából 36,7 százalék volt, addig ez a mutató 2023-ra 41,1 százalékra ugrott. 

2022-ben egyébként az új devizahitelszerződések volumene 69 százalékkal volt magasabb a 2021-es évinél.

Kimondott érdekesség, hogy a rövid (éven belüli) lejáratú hiteleknél az átlagosnál is gyorsabban gyarapodott az állomány. Jól mutatja mindezt, hogy a rövid lejáratú hitelek részaránya 2022. első félévében 13 százalék volt, 2022. negyedik negyedévében viszont 38 százalék. Ennek elsődleges oka az volt, hogy a szereplőknek magasabb energiaszámlát kellett kifizetni, és ehhez gyakran vettek igénybe segítséget.

A folyószámlahitelek állománya 25,7 százalékkal, 1716,1 milliárd forintra emelkedett a január végéig számolt egy év alatt, az egyéb (jellemzően forgóeszköz-finanszírozást szolgáló) hiteleké pedig közel a másfélszeresére, 1170 milliárdra bővült. A céges portfólió összetételében átrendeződést láthatunk a folyószámla- és forgóeszközhitelek javára: ezzel együtt a hosszú lejáratú hitelek aránya még mindig 76 százalék feletti volt januárban, tehát változatlanul rendkívül magas az elsősorban beruházási célú hitelek súlya az állományon belül. Érdemes azonban hangsúlyoznunk, a legújabb tendenciák azt mutatják, hogy az új kis- és középvállalati hitelszerződések volumene mérséklődött, különösen a beruházási hitelek piacán.

Vegyes a kkv-k és a nagyobb vállalatok által nyújtott kép, mert az olcsóbb devizahitelek segítségével a vállalati szektor eddig nem járta be a természetes pályát: a növekvő hitelkamatok miatt nem torpant meg a hitelfelvétel és a beruházási hajlandóság. Valójában az történt, hogy a devizahitel-állomány a koronavírust megelőző évhez hasonló ütemben bővült. Devizanem szerint a 2022-es év egészében jellemző volt a devizahitelek – ismételt – térnyerése. 

Az MNB 2022 novemberében kiadott Pénzügyi stabilitási jelentésre rámutat egy örvendetes tényre: a devizahitel-felvevő vállalatok nagy része természetes fedezettséggel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy abban a devizában képződik bevétele, amelyben a hitelt felvette, így eleve védett az árfolyamok változásának kedvezőtlen hatásaival szemben.

Az MNB jegybank vállalati hitelekről közzétett részletes 2022-es statisztikái szerint a teljes vállalkozói hitelállomány 15,5 százalékkal emelkedett a tavalyi évben, és elérte a 12 540 milliárd forintot. A kis- és középvállalkozások (kkv) szektoránál ennél jóval lassabb ütemben, 7,1 százalékkal gyarapodott a portfólió, és valamivel több mint 7175 milliárd forintot ért el. Az élő hitelszerződések száma viszont mind a kkv-szektorban, mind a teljes vállalati piacon csökkent 2022-ben: előbbieknél 9,4, utóbbiaknál pedig 13,4 százalékkal. Ez azonban egyértelműen azt mutatja, hogy a hitelezés lassulni látszik. Mindez nem izolált jelenség, ugyanis 2022 utolsó negyedévében például 4 ország kivételével az Európai Unió összes országában a vállalati hitelállomány éves növekedési ütemének lassulása volt látható. 

A hiteldinamika egyébként hazánkban 13,8 százalékos, Szlovákiában 10,0 százalékos, Lengyelországban 9,5 százalékos, az eurózónában 5,6 százalékos, Csehországban pedig 6,8 százalékos volt.

Miről árulkodnak azonban a legfrissebb adatok és milyen tendenciát mutathat a hitelezés 2023-ban? Az MNB minden negyedévben kérdőívben keresi meg a hazai bankok hitelezési vezetőit, hogy a hitelkereslet és a hitelkínálat aktuális változásairól beszámoljanak. A legfrissebb adatfelvétel 2023 első negyedéveben történt. Eszerint a vállalati hitelkeresletben folytatódott a kereslet eltolódása a rövid lejáratú és a devizahitelek irányába. A devizahitelek iránt a bankok 61 százaléka, a rövid lejáratú hitelek esetében pedig 37 százaléka számolt be élénkülő keresletről, ezek iránt pedig ezen túl is bővülhet a kereslet. Érdekesség, hogy az MNB a kereskedelmi banki válaszok alapján 2022 utolsó negyedévében a vállalati hiteleknél a devizahitelek keresletének 70 százalékos felfutására és a rövid lejáratú hitelek iránti érdeklődés 31 százalékos emelkedésére számított. A forinthiteleknél és a hosszú lejáratú hiteleknél 35, illetve 64 százalékos csökkenés volt várható. Ezen számok tükrében tehető fel a kérdés: tovább tart az elmozdulás a kamattámogatott hitelek irányába is? Miről is van szó egészen pontosan? 

2023 végéig több állami hitelprogram is kedvező forrással segíti a kkv- és a nagyvállalati szektort. Ezek között a Széchényi Kártya Program Max+ és a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramot lehet kiemelni. Előbbi a mikro- és kisvállalkozásokat célozza, utóbbi pedig a nagyobb kkv-kat és a nagyvállalatokat. A Széchényi Kártya Program folyószámlahitelt, forgóeszközhitelt, beruházási hitelt, lízinget és zöld beruházási hitelt kínál, míg az újraiparosítást megcélzó konstrukció folyószámlahitelt nem nyújt. A vállalati hitelezés növekedésének a devizahiteleken kívül tehát a kamattámogatott konstrukciók lehetnek az alapjai. A szakértői becslések szerint az olyan állami vállalati hitelprogramok, mint a Széchenyi Kártya és a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram 1,0-1,2 százalékkal járulhatnak hozzá idén a GDP-növekedéshez. Elviekben ezek nélkül valószínűleg recesszió lenne. 

A felvázolt tendenciák azt erősítik meg, hogy a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is jelen vannak a devizahitelek a vállalati hitelezésben, azonban rendszerszintű problémát nem okoz(hat)nak, ugyanis a külföldi fizetőeszközben hitelt felvevő vállalatoknak van devizalapú bevétele. A vállalati körben felvett olcsóbb devizahitelek a kamattámogatott hitelekkel karöltve képesek lehetnek növekedési pályán tartani a magyar gazdaságot.

A szerző az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány munkatársa.

Ez a támogatott tartalom az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány közreműködésével készült.Rovatok