Index Vakbarát Hírportál

Ismét csalók próbálnak „közgyűlést” szervezni a Dunaferrnél!

2022. november 18., péntek 15:18

Tankilevich Evgeny az ISD DUNAFERR Zrt. legfőbb-, általános vezérigazgató-helyettesének nyílt levele:

A bíróságot is megtévesztette egy Maksym Nelin nevezetű személy, akiről a nemzetközi sajtóban olvasható, hogy néhány évvel ezelőtt nemzetközi csalásba keveredett, ami miatt Olaszországban őrizetbe is vették az ukrán rendőrség által kiadott nemzetközi elfogatóparancs alapján.

A névazonosság szerint ez a személy most egy ciprusi aláírást tanúsító előtt adta ki magát az ISD DUNAFERR Zrt. 99,6 %-os tulajdonosa, azaz a STEELHOLD Ltd igazgatójának. Ez természetesen nem igaz, de azt használta ki, hogy a ciprusi aláírástanúsító úgy tanúsította az ő személyes aláírásának megtételét, hogy nem ellenőrizte azt, hogy Maksym Nelin tényleg képviselheti-e a STEELHOLD Ltd-t. Ezt ugyan a ciprusi aláírástanúsító rá is írta a dokumentumra angol nyelven, de ezt nem fordították le magyarra a bíróság részére.

Ezen a módon tehát Maksym Nelin a STEELHOLD Ltd képviselőjének kiadva magát egy ügyvédi meghatalmazást írt alá a ciprusi aláírástanúsító előtt Dr. Bencze Bálint magyar ügyvéd részére, aki beadta a bírósághoz Maksym Nelin hamis meghatalmazását, és saját magát a STEELHOLD Ltd képviselőjeként tüntette fel ez alapján. A láncolat folytatódott, hiszen ez alapján a bíróság felhatalmazta a STEELHOLD Ltd-t az ISD DUNAFERR Zrt. közgyűlésének összehívására, de csak akkor, ha a bíróság döntése jogerőre emelkedik.

Ugyan ez a döntés még nem emelkedett jogerőre, és a STEELHOLD Ltd-nek továbbra sincs tényleges, eljárásra feljogosított képviselője, de Dr. Bencze Bálint, aki magát ugyancsak a STEELHOLD Ltd képviselőjének adja ki, közgyűlési meghívót küldött ki az ISD DUNAFERR Zrt. részvényeseinek 2022. november 21. napjára. Az is feltehető, hogy még az összehívott gyűlést is megpróbálja megtartani, sőt ott akár szavazni próbál, azaz megpróbálja átvenni az ISD DUNAFERR Zrt. irányítását, mint ahogy ezt már korábban is megpróbálták álképviselők is megtenni mindenféle jogtalan módon, akár fizikai erőszak útján is, amit csak a rendőrség tudott megállítani.

Ezúton is felhívom mindenkinek a figyelmét arra, hogy Dr. Bencze Bálint nem jogosult a STEELHOLD Ltd-t képviselni, és nem volt jogosult az ISD DUNAFERR Zrt. közgyűlésének összehívására sem, valamint a továbbiakban sem tehet semmit a STEELHOLD Ltd képviseletében!

Aki e figyelemfelhívás ellenére mégis segíti őt, annak súlyos jogi következményekkel kell számolnia a későbbiekben!

A STEELHOLD Ltd-re vonatkozóan a tulajdonosok között zajló ciprusi, 797/21. számú bírósági per miatt az eljáró ciprusi bíró egy nagyon szigorú tiltást bocsátott ki 2021.03.31-én, mely tiltás mind a mai napig érvényes. Ez a tiltás megtiltja, hogy a STEELHOLD Ltd az ISD DUNAFERR Zrt. ügyeiben bármit tegyen a ciprusi bíró engedélye nélkül.

A STEELHOLD Ltd tényleges bejegyzett igazgatója a ciprusi cégjegyzék szerint jelenleg is Michael Michael, bejegyzett titkára pedig Symeon Pogosian 2020. május 5. óta, akik Maksym Nelint és természetesen Dr. Bencze Bálintot sem ismerik, őket semmire nem hatalmazták fel. Egyébként, ha ezt megtették volna, akkor teljes vagyonukkal és büntetőjogilag személyes szabadságukkal is feleltek volna, felelnének ezért.

Maksym Nelin a STEELHOLD Ltd ciprusi cégjegyzékben sem szerepel és nem is szerepelt soha, semmilyen minőségben. Maksym Nelin soha nem képviselhette a STEELHOLD Ltd-t, ahhoz semmi köze nincs.

Maksym Nelin azonban csak a ciprusi aláírástanúsító előtt kiadta magát a STEELHOLD Ltd képviselőjének, tudva, hogy a tanúsító ezt nem ellenőrzi és nem is ellenőrizheti, hiszen ez nem feladata, tehát Maksym Nelin személyes aláírásának előtte történő megtételét enélkül fogja tanúsítani Dr. Bencze Bálint ügyvédi meghatalmazásán. Dr. Bencze Bálint ügyvédi meghatalmazása tehát nem a STEELHOLD Ltd-től származik, és egyébként is hemzseg a hibáktól és szabálytalanságoktól. Például a magyar nyelvű szövegben Maksym Nelin neve mellett már nem tüntették fel, hogy igazgatóként jár el, ez csak az angol nyelvű szövegben olvasható.

Dr. Bencze Bálint tehát, aki egyébként az ISD DUNAFERR Zrt. több milliárd forint értékű pereiben (melyek alapján a Nemzeti Nyomozóiroda ma is nyomozást folytat úgy, hogy az eljárás alá vont személyek kapcsán is feltűnt ügyvédként!) az ellenfelet, tehát a Hungaro Invest Kft-t képviseli, aki korábban már próbálta elérni az ISD DUNAFERR Zrt. felszámolását is, aki számtalan hatósági bejelentéssel próbálta ellehetetleníteni a Dunaferr működését, aki az ügyekben eljáró bírókat, továbbá a Dunaferr képviselőjét is folyamatosan, személyében támadta, most ismét feltűnt a színen. Nyilvánvaló az előzmények után, hogy Dr. Bencze Bálint lenne az utolsó, akit akár az ISD DUNAFERR Zrt., akár a főtulajdonos STEELHOLD Ltd ügyvédként meghatalmazna bármire.

Természetesen az ISD DUNAFERR Zrt. minden lehetséges és szükséges jogi eljárást megindított ez ellen a jogtalan törekvéssel szemben, de miután már hétfőn várható, hogy további akciókkal fognak próbálkozni, ezért ezúton is felhívom mindenki figyelmét arra, hogy ez egy jogtalan, a Dunaferre nézve súlyos, hátrányos következményekkel fenyegető eljárás, és kérek mindenkit arra, hogy ezt a törekvést semmiben ne támogassa, ne segítse, és ne is vegye komolyan!

Dunaújváros, 2022. november 17.

Tankilevich Evgeny
az ISD DUNAFERR Zrt.
legfőbb-, általános vezérigazgató-helyettese

Rovatok