Index Vakbarát Hírportál

Őri László: a határmente fejlesztése magyarok és horvátok számára is kulcskérdés

2023. április 18., kedd 14:07

Elkészült a magyar-horvát határ két oldalán fekvő megyék fejlesztési programja

A magyar-horvát határ két oldalán fekvő megyék gazdasági potenciáljának erősítésében kulcsszerep hárul a közösen megvalósított fejlesztési programokra. Azzal, hogy Horvátország 2023. január elsején a schengeni övezet tagja lett újabb út nyílott meg a térség gazdasági megerősödése előtt. Közös érdekünk, hogy élni tudjunk az ebben rejlő potenciállal, hiszen évtizedeken keresztül épp a térség területi elzártsága szabott gátat a határmenti régió gazdasági lendületének. Áprilisban zárul le a következő uniós költségvetési ciklus határmenti programjának kidolgozása, amellyel sokféle lehetőség nyílik meg a vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek előtt. A terveket a helyiek bevonásával kidolgozó Európai Területi Társulás (ETT) elnöke, Őri László beszélt részletesen a megvalósítás küszöbén álló programról.

A Pannon ETT dolgozik a horvát-magyar határmenti program tervezésén. Milyen feladatot lát el a szervezet?

A Pannon Európai Területi Társulásnak jelenleg 50 tagja van: 6 megye (3 magyar, 3 horvát), 42 helyi önkormányzat, illetve 2 regionális jelentőségű szervezet, a Pécsi Tudományegyetem és a Duna-Dráva Nemzeti Park. A szervezet tagjaival éppen a magyar-horvát határmenti program földrajzi területét fedi le. 2018-ban kezdeményeztük, hogy hadd végezzük el mi a következő tervezési ciklus terepmunkáját és alkossuk meg a helyiek bevonásával a 2021–27-es magyar-horvát CBC programot. Ezt a feladatot nyertük el 2019-ben, egy kiemelt projekt keretében.

Mekkora forrásra számíthatnak az érdeklődők?

A 2021–27-es magyar-horvát határmenti programban is közel azonos forrás áll rendelkezésre, mint a 2014–20-as ciklusban. Ez a közel 60 millió euró a 80%-os európai uniós, ún. Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatási rész, ehhez adódik még hozzá a magyar állam hazai társfinanszírozása, amely, függően a pályázat alanyától, akár 100%-ra is kiegészülhet. Így összesen nagyjából 70-75 millió euró értékű projekt megvalósítása várható a program keretében.

Mikor indulhatnak el a pályázatok?

Az egyeztetések jelenleg is zajlanak hazánk és Horvátország között. A magyar kormány célja az, hogy mindenki számára előnyös megállapodás szülessen. A lényeg, hogy olyan program jöjjön létre, amely ténylegesen szolgálja a dél-dunántúli határ menti régió gazdasági megerősödését. Ezután kerül sor az Európai Bizottság jóváhagyására, ezt követően jelenhetnek meg az első pályázati felhívások. A Pannon ETT a programozási munkát április végével lezárja, készen állunk arra, hogy a program indulhasson.

Kik, milyen elképzelésekkel pályázhatnak a programban?

Alapvetően öt különböző tématerületet határoztunk meg, amely alapján gazdaságfejlesztési, energetikai, természetvédelmi, turisztikai, oktatási és együttműködési témákban lehet majd pályázni.

Terveink szerint folytatódik az előző ciklusban is sikeres B Light program, amely magyar és horvát vállalkozások közös fejlesztéseit hivatott támogatni. A kis- és középvállalkozások fejlődése nélkül elképzelhetetlen a régió gazdaságának előmozdítása. Az elszabadult energiaárak miatt ugyanilyen fontosnak tartjuk az energetikai korszerűsítésekre, valamint a személetformálásra irányuló pályázatokat. Napjainkban az orosz-ukrán háború miatt egész Európa szankciós felárat fizet az energiáért. A kialakult helyzet soha nem látott kihívások elé állított mindenkit.

A turisztikai fejlesztések mindig nagyon népszerűek, várhatóan ez a jövőben is így lesz. Ezek a beruházások mind hozzájárulnak a térség gazdasági megerősödéséhez. Az oktatási, együttműködési projektek az oktatási intézmények, civil szervezetek és a különböző közigazgatási szervek számára rendkívül fontosak. A pályázatok segítségével tapasztalatot cserélhetnek egymással a két ország érdekelt felei, és kidolgozhatnak olyan közös oktatási, szemléletformálási vagy eljárási anyagokat, melyek könnyebbé és hatékonyabbá tehetik mind az oktatást, mind a különböző közigazgatási eljárásokat.

Milyen területeken érte el eddig a legtöbb eredményt a horvát-magyar határmenti együttműködés a projekt hatásvizsgálata alapján?

Általánosságban elmondható, hogy a program sikeresen kezelte a kiválasztott kiemelt területeken azonosított fejlesztési kihívások széles körét. A projekt keretében végzett online felmérésre válaszolók pozitív hatásról számoltak be minden egyedi célkitűzés területén, különösen jelentős hatásról az turizmus esetében, míg alacsonyabb, de még mindig pozitív hatásról a kkv-ökoszisztéma és az oktatás esetében.

Melyek lesznek a következő költségvetési ciklus horvát-magyar fejlesztéseinek a legfontosabb földrajzi célterületei?

A földrajzi terület nem változott, ugyanazon 3 magyar és 8 horvát megye tud pályázni a program keretében, mint ez előző ciklusban: Baranya, Somogy és Zala vármegyék, valamint Belovár-Bilogora, Verőce-Drávamente, Pozsega-Szlavónia, Eszék-Baranya, Vukovár-Szerém, Muraköz, Varasd és Kapronca-Kőrös megyék.

Nyílik-e lehetőség a ciklusban megyék vagy városok közötti, alulról szerveződő együttműködésekre és projektötletek megvalósítására?

Igen, a program kifejezetten alapoz az alulról szerveződő projektekre, hiszen a megyéknek, városoknak, helyi szakmai szervezeteknek van a legnagyobb rálátásuk a megoldandó feladatokra, fejlesztésre szoruló területekre. A program kialakításának erőssége, hogy a határszakaszon érintett, helyben tevékenykedő szervezet, a Pannon ETT kapott lehetőséget a kidolgozására, amely során a helyben élő, működő szervezeteket, szakembereket vontuk be a keretek kialakításába.

Milyen konkrét projekteket javasol a Pannon ETT projektje a következő időszakra?

Öt stratégiai jelentőségű projektet javaslunk megvalósítani, melyek kidolgozása is megtörtént. A B Light 2 projekt célul tűzte ki a magyar-horvát határ különböző oldalain működő kkv-k határokon átnyúló üzleti együttműködésének előmozdítását. A Geo Building projekt keretében földi geotermikus energián alapuló energetikai felújítások előmozdítása a cél a programterületen. A Bioknowledge projekt határokon átnyúló tudáscsere, szakmai együttműködés és összehangolt revitalizációs intézkedések kidolgozása révén az éghajlatváltozás mérséklésére és a határ menti térség biológiai sokféleségének megőrzésére törekszik. Az Amazon of Europe kerékpárút Magyarország-Horvátország célja helyi turisztikai szolgáltatások jobb integrálása az "Amazon of Europe Bike Trail" transznacionális turisztikai termékbe, melynek keretében kisebb, a kerékpárúthoz kapcsolódó turisztikai fejlesztések valósulnak meg. A Mosquitolab projekt keretében határokon átnyúló laboratóriumot, integrált protokollt és együttműködést tervezünk létrehozni az éghajlatváltozás okozta szúnyogfertőzés elleni küzdelem érdekében a horvát-magyar határvidéken.

A projekt eredményeit és a következő ciklus fejlesztési irányait a Pannon ETT egy konferencián mutatja be április 26-án, Pécsett. A magyar és horvát nyelvű rendezvény szervezői szeretettel várnak minden szakmabelit, gazdasági és kulturális szereplőt és más érdeklődőt, aki szeretne többet tudni az előttünk álló időszak lehetőségeiről. A részvétel regisztrációhoz kötött, kérjük regisztráljon az alábbi linken a rendezvényre!

A tartalom kizárólag a Pannon Európai Területi Társulás felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.

Rovatok