Index Vakbarát Hírportál

Az Európai Parlament kiállt Grúzia, Moldova és Ukrajna területi épsége mellett

2016. január 22., péntek 16:07

Az Európai Parlament állásfoglalásában elismerte a Grúzia, Moldova és Ukrajna által az európai uniós társulási folyamat során elért eredményeket, és kiállt területi épségük mellett, ugyanakkor a reformintézkedések folytatására szólította fel a három csatlakozni vágyó államot.

A plenáris ülésen elfogadott, MTI által szemlézett állásfoglalás szerint Grúzia, Moldova és Ukrajna fontos előrelépéseket tett a demokrácia, a kormányzás, a jogállamiság és az emberi jogok terültén, illetve törvényeiknek az uniós normákhoz való alakítását illetően. Az EP szerint mindez hozzájárul a stabil politikai környezet, a stratégiai gondolkodás, a konkrét reformtervek megvalósításához, valamint a nemzetközi pénzügyi és technikai támogatás megfelelő felhasználásához.

A parlament kiemelte a reformok folytatásának szükségességét, különösen az igazságszolgáltatás és a jogállamiság, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén, amely - az EP megfogalmazása szerint - a társult országok társadalmi-gazdasági fejlődésének fontos előfeltétele.

Az uniós parlament közleményében hangsúlyozta, hogy támogatja mindhárom ország területi integritását, és felszólította Oroszországot, hogy vessen véget a krími megszállásának és mindennemű közvetlen vagy közvetett részvételének az Ukrajnában zajló, valamint a grúziai és moldovai, holtpontra jutott konfliktusokban.

További erőfeszítések kellenek

Grúziával kapcsolatban az EP üdvözte az elmúlt három évben a vízumliberalizáció érdekében elért eredményeket, ugyanakkor arra szólította fel az országot, hogy biztosítsa a média- és a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint a média tulajdonosi szerkezetének átláthatóságát. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a bírósági eljárásoknak is átláthatónak, pártatlannak és politikai indíttatástól mentesnek kell lenniük.

Moldovával kapcsolatban komoly aggodalmának adott hangot az uniós parlament a politikai instabilitás miatt, amely a legutóbbi, 2014. november 30-i parlamenti választások óta tart. Az EP úgy véli, hogy a jelenlegi moldovai politika kritikus pontjához érkezett, ami az ország destabilizációjával fenyeget. Ez veszélyezteti a gazdaságot, és súlyosan befolyásolhatja a külföldi befektetések beáramlását is.

Az EP-képviselők hangsúlyozták, hogy további erőfeszítésekre van szükség a korrupció elleni küzdelem, a független és politikamentes igazságszolgáltatás kialakítása és a gazdaság stabilizálása terén. Az uniós parlament sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a moldovai intézmények politikai instabilitása és a várt eredmények elmaradása miatt az EU 2015-ben felfüggesztette költségvetési támogatásainak kifizetését.

Ukrajna esetében az unió üdvözölte az ország vízumliberalizációs cselekvési tervének teljesítésére irányuló kitartó erőfeszítéseket, és gratulált az annak végrehajtásával kapcsolatos pozitív eredményekhez.

Az EP hangsúlyozta, hogy a reformtörekvések teljesítésének legnagyobb kihívása a mélyen gyökerező korrupció. Ezért üdvözölte az eddig meghozott korrupcióellenes jogszabályok elfogadását, továbbá a korrupcióellenes intézmények és mechanizmusok, különösen a korrupcióból származó jövedelmek behajtásával foglalkozó nemzeti hivatal létrehozását.

Rovatok