Index Vakbarát Hírportál

A világ számos cége hibásan használja a közismert szimbólumot

2023. július 8., szombat 16:25

Bármennyire is pejoratív a köznyelvben a földön csúszó hüllő, az orvostudomány és a gyógyszertárak jelképei között a mai napig a kígyó az egyik legjelentősebb. Annak néztünk utána, a szimbólum vajon honnan ered. Keresésünk során kiderült, hogy három külön jelkép keveredik, közülük az egyiknek alapvetően nem is lenne köze a gyógyászathoz.

Egy forró, fülledt délután a gyógyszertár felé vettem az utam. A napot szőnyegszerű felhőréteg takarta el, szórt fény szitált, a magas páratartalom miatt a levegő szinte állt. Egyik barátom kérte, hogy tartsak vele, hőemelkedése volt. Ahogy jöttünk kifelé a patikából, a bejáratnál pillanatra megálltunk, hogy a kezünket fertőtlenítsük. Átnéztem a fotocellás üvegajtón, és a szemem megakadt egy zöld kereszten, benne a kígyóval.

Miért épp a kígyó?

– gondoltam magamban. Az állatok közt kevésnek van annyira pejoratív felhangja a köznyelvben, mint ennek a hüllőnek. A Bibliában is kígyó csábítja bűnre Évát, a vadonban ez az a ragadozó, amelyik többnyire megmérgezi vagy megfojtja áldozatait. Akkor miért ez a gyógyszertár jelképe? Az ember azért megy patikába, hogy gyógymódot leljen, hogy felépüljön.

Otthon belemerültem a szakirodalomba. A megoldás elsőre egyszerűnek tűnt, ám minden eltelt órával egyre komplikáltabbá vált. Ha orvoslásról van szó, akkor számos jelkép keveredik, de van három, amely központi:

Szokásosan egy görög isten

Aszklépiosz, Apollón fia az ősi görög hitvilágban az orvostudomány istene volt. Már Krisztus előtt háromszáz környékén fejlett kultusz épült köré. Tőle ered a jelkép alapja, a botra tekeredő kígyó. A bot az isteni erő szimbóluma, a kígyó pedig, amely bőrét levedli, a megújulás jelképe. Ez a kettő a kultusz fejlődése során összeforrt, ebből született Aszklépiosz botja.

Ahogy Henry E. Siegerist, svájci orvostörténész A History of Medicine című könyvében megírta, a szimbólumban megjelenő hüllő az erdei sikló, amely az emberre nem ártalmas, és az ókorban Aszklépiosz követői az orvoslásnál és rítusoknál is alkalmazták. A menedékekben, ahol a beteg és sérült embereket ápolták,

ezek a siklók szabadon mozoghattak a folyosókon, ezzel tisztelegve az istenség gyógyító ereje előtt, kérve a segítségét.

Az európai orvostudomány alapjait lefektető Hippokratész is Aszklépiosz követője volt. Az orvos nevéhez kötött eskü – amely valószínűleg jóval korábbról származik – szintén a gyógyítás istenei között említi.

Esküszöm a gyógyító Apollónra, Aszklépioszra és Hügieiára és Panakeiára és valamennyi istenre és istennőre, akiket ezennel tanúkul hívok, hogy minden erőmmel és tehetségemmel megtartom következő kötelességeimet

– kezdődik az eskü, amely a mai napig hatást gyakorol az orvostudomány fogadalmaira, és olyan alapelvek hangzanak el benne, mint az orvosi titoktartás és az élet védelmének elsőbbsége.

Apró félreértés, durva következmény

Bár Aszklépiosz botja máig az egészségügy legelterjedtebb jelképe, a világ számos pontján összekeverik ezt a caduceusszal, amely Hermész hírnöki botja. A szimbólum egy szárnyas pálca, amelyre Aszklépiosz botjával szemben nem egy, hanem kettő kígyó tekeredik. Hasonlóságuk miatt többször alkalmazták hibásan az orvostudomány jelképeként, de a XX. században terjedt el széles körben a caduceus félreértelmezése.

A US Army Medial Corps 1902-ben a hadsereg orvosi tiszti egyenruháján vezette be, így az Egyesült Államokban gyors terjedésnek indult – hibásan felruházva gyógyászati kötődéssel.

Walter J. Friedlander a témában megjelent, The Golden Wand of Medicine című könyve alapján a XX. század végén a USA professzionális egészségügyi szervezeteinek több mint hatvan százaléka még mindig Aszklépiosz botját használta szimbólumaként, míg a kereskedelmi egészségügyi szervezetek több mint hetven százaléka a caduceust alkalmazta.

Az író azzal magyarázta ezt a jelenséget, hogy míg a szakmai szervezetek a történelmi pontosságot helyezték előtérbe, ismerve mindkét szimbólum jelentését, a gazdasági szervezetek szimplán üzleti megfontolásból döntöttek így,

mivel a caduceus jobban mutat a termékeken, ezzel pedig képesek növelni az eladásokat.

Utóbbi eredete jóval megelőzi Aszklépiosz botját. Gary Lachman 2010-es könyve (The Quest for Hermes Trismigestus) szerint eredendően Mezopotámiából származhat. Az író Ningiszida alvilági istenhez köti, akinek jelképe szintén a kígyó volt. A botra tekeredő kígyópáros szimbolikája nagyjából Krisztus előtt 3000-ig nyúlik vissza. Ma ismert formája, a szárnyas bot azonban már Hermészhez köthető.

A caduceus alapvetően magát Hermészt szimbolizálja, valamint a Hermészhez köthető tevékenységeket és szakmákat. Értelmezési köre kiterjed a kereskedelemre, a tárgyalásra, az asztrológiára, alkímiára és a csillagászatra. Mágikus hatalmat is tulajdonítottak neki. Az éber embert álomba ringatja, az alvót pedig felébreszti. Másik értelmezés szerint a haldoklót szelíden a halálba segíti, míg a holtakat feltámasztja.

A családban marad

A két isteni bot szimbolikus értelmezése csupán kismértékben fedi egymást. A többszöri jelentéskeveredés ellenére a szakemberek nagy része a mai napig ragaszkodik a különválasztásukhoz.

Azért is jelentős ez, mert a gyógyszertárakat tekintve Aszklépiosz botja csupán az alapot adja. A patikák előtt látható zöld keresztben ugyanis nem egy botra, hanem egy kehelyre tekeredik az erdei sikló, amely már nem Aszklépiosz, hanem a lánya, Hügieia jelképe – akinek nevéből származik a higiénia szó is. Az istennő – nem meglepő módon – a jó egészség és tisztaság megtestesítője.

Mára Hügieia kelyhe a közegészségügy egyik legfontosabb jelképe, amely az 1800-as években terjedt el.

A feltehetően Párizsból induló tradíciót világszerte átvették, de legjobban mégis Európában ragadt meg. Külön érdekesség, hogy Ausztriában és Németországban gyakran zöld kereszt helyett egy vörös „A” betűvel együtt ábrázolják a kígyót és a kelyhet, utalva a német Apotheke (gyógyszertár) szóra. Néhol a mérleg is megjelenik az ikonográfiában, de a legelterjedtebb a zöld keresztben megjelenő kígyós kehely. Ezzel szemben az USA-ban gyakran a mozsár és a mozsártörő – a gyógynövények feldolgozásának klasszikus eszközei – a gyógyszertárak szimbólumai.

Rovatok