Index Vakbarát Hírportál

Dunaújvárosban már két csekk jön a távfűtésről

2021. december 2., csütörtök 07:28

A korábbi távhőszolgáltató és az energiahivatal által kijelölt új engedélyes, a városi vagyonkezelő is küldött sárga csekket a dunaújvárosi fogyasztóknak októberben. Hiába született bírósági ítélet és MEKH-határozat az ügyben, úgy tűnik, egyelőre az igazságszolgáltatás sem képes rendet tenni.

Tovább zajlik a dunaújvárosi távfűtés körüli mizéria. Október közepén terjedelmes cikkben próbáltuk összefoglalni az elmúlt hónapok eseményeit, és már akkor jeleztük, szürreális végkifejlet következhet: a távfűtéses lakások tulajai két szolgáltatótól fognak egyszerre sárga csekket kapni. A fűtési szezon elindult, a számlák megérkeztek – két helyről. A dupla számlázással immár a lakosság, a fogyasztók is aktív részesei a játszmának.

Előrebocsátjuk, egészen szövevényes, jogi csatározásokkal, fizikai összecsapással terhelt ügyről van szó, amelyben komoly vádakat fogalmaznak meg a felek egymással szemben, ezért aki szeretné megérteni, miről van szó, türelemmel olvassa végig a cikket.

Az események két főszereplője a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft. (DVCSH) és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 1998 óta a DVCSH szolgáltatta a vizet és a távhőt Dunaújvárosban, ám az önkormányzat egy idén februári szolgáltatáskimaradás és annak kommunikációja miatt július 1-jétől felmondta a távhőrendszer-üzemeltetési szerződést a céggel – a vízszolgáltatási szerződést pedig 2021. december 31-gyel.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) visszamenőlegesen, 2021. június 30-i hatállyal visszavonta a DVCSH Kft. távhőszolgáltatási engedélyét, és júliustól a DVG Zrt.-nek adta. November elején a DVG Zrt. megkapta a végleges engedélyt is a MEKH-től; azt gondolhatnánk, ez le is zárja az ügyet.

Szó sincs ilyesmiről. A város és a DVCSH közti szerződés felbontását utóbbi jogszerűtlennek tartja, és megtámadta a bíróságon, a Székesfehérvári Törvényszék pedig július 6-án hozott ideiglenes intézkedésével hatályban tartotta a megállapodást, ezzel a DVCSH közlése szerint kizárólagos jogot biztosított számára, hogy használja a távhőrendszert.

A DVCSH a törvényszék végzésére hivatkozva önmagát tekintette szolgáltatónak, annak ellenére hogy a MEKH engedélye híján nem végezhette volna el a szolgáltatást. A Győri Ítélőtábla végül november elején elutasította az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet, azonban a bírósági per januárban folytatódik.

De a távhőszolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszonyok elbírálására más tárgyalókban is zajlanak peres eljárások a két fél között – a Fővárosi Törvényszék, illetve a Székesfehérvári Törvényszék előtt. A DVCSH bejelentést tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága, illetve a Fejér Megyei Rendőrkapitányság felé is, ugyanígy a DVG is tett bejelentést a NAV-nál és feljelentést a rendőrségen.

A DVG arról tájékoztatta az Indexet, hogy a DVCSH-nak ma se engedélye, se szerződése nincs, és fizikailag sem szolgáltat, mert a DVG minden ehhez szükséges eszközt és hőközpontot visszavett. A csőtöréseket a városi vagyonkezelő közlése szerint maga a cég, vagyis a DVG javítja, ahogy a társasházi hőközpontok hibáit is, a DVCSH ennek ellenére szüntelenül küldi a csekkeket a fogyasztóknak, semmi jelét nem adja annak, hogy elfogadná a bírósági végzést vagy a MEKH határozatát, és nem akar elszámolni a fogyasztóival.

MEKH: augusztus 1-jéig kellett volna elszámolni

A MEKH, vagyis a szolgáltatói engedélyeket kiadó energiahivatal kérdésünkre megerősítette, hogy 2021. június 30-val visszavonta a DVCSH távhőszolgáltatási engedélyét, és a feladatra július 1-jével a DVG Zrt.-t jelölte ki. A szervezet a távhőszolgáltatási engedélyt visszavonó határozatban rögzítette a DVCSH számlázással kapcsolatos kötelezettségeit. Ezek alapján arról tájékoztattak minket, hogy a DVCSH az átadási határnaptól (2021. július 1.) kezdve nem jogosult a távhőszolgáltatás végzésére, így az átadási határnapot követő időszakra vonatkozóan nem jogosult távhőszolgáltatásról díjfizetőknek, felhasználóknak távhőszolgáltatási szolgáltatást tartalmazó számlát kibocsátani.

A távhőszolgáltatási tevékenység átadása keretében a DVCSH ugyanakkor köteles volt az átadási határnapig terjedő időszakra vonatkozó távhőszolgáltatási elszámolószámlák elkészítéséhez szükséges számlázási adatok előállítására és a díjfizetők, felhasználók felé az elszámolószámlák megküldésére 2021. augusztus 1-jéig (elszámolási határnap), melyekben csak a június 30-ig terjedő időszakra eső hőfelhasználást számlázhatta ki.

A DVCSH ezzel szemben állítja, hogy a DVG Zrt. nem fizeti a szolgáltatáshoz szükséges költségeket, a mai napig nem rendelkezik például a használati meleg víz előállításához szükséges ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra és a távhőtermelőként a hőtermelő létesítmények ellátására vonatkozó szerződésekkel sem.

Bár a DVCSH szerint a DVG Zrt. megkapta a távhőszolgáltatási engedélyt, a tényleges szolgáltatást továbbra is ők végzik. Mindezek ellenére a DVG Zrt. távhőszolgáltatási számlákat küldött a dunaújvárosi fogyasztók számára július, augusztus, szeptember hónapra is. A DVCSH elmondása szerint 2021. július 1. és 2021. szeptember 30. között a DVG Zrt. semmilyen távhőszolgáltatási tevékenységet nem végzett, nem ő fizette a szolgáltatással járó költségeket, teljesítés nélkül pedig nem lenne jogosult számlázni.

Sőt a DVCSH egyenesen azzal vádolja a DVG-t, hogy 2021. július 23-tól a mai napig szerződések nélkül, ugyan változó mértékben, de folyamatosan lopja a szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen vizet, áramot és hőt, így számlázásának nincs költségalapja. 

A július óta kiküldött számláink jogosak, hiszen mi végeztük a szolgáltatást, s ennek van egy költsége, ezt kapják meg csekken a fogyasztóink. Ugyanúgy járunk el, mint minden más szolgáltató, a fizetési határidőig várjuk a befizetést, aztán felszólítást küldünk, majd elindul automatikusan a kamatok felszámolása, amíg be nem fizetik a számlát, s végső esetben megkezdődik a behajtás

– felelte kérdésünkre Neszmélyi Loránd, a DVCSH ügyvezetője. Hozzáteszi, természetes, hogy minden szolgáltató a pénzéhez szeretne jutni.

A DVG Zrt. először október végén tudott számlát küldeni a fogyasztóknak, mert a vagyonkezelő tájékoztatása szerint a DVCSH a fogyasztói adatbázist sem adta át, így a július, augusztus és szeptemberi számlát sokan már korábban kifizették a DVCSH-nak, annak ellenére hogy az önkormányzat azt kérte, hogy ne tegyék.

A DVG állítja, hogy lakossági adatszolgáltatás alapján szerezte meg a lakossági és számlázási adatokat, a DVCSH ezzel szemben azt mondta az Indexnek, hogy a MEKH határozata nem kötelezte őket az adatok átadására, azokat nem adták, ahogy fogalmaznak, nem adhatták át, ezért szerintük kizárólag illegálisan, adatlopással kerülhettek a DVG Zrt.-hez. (Az adatlopással kapcsolatban az illetékes hatóságok felé bejelentéssel és feljelentéssel élt a DVCSH Kft.)

Mivel álláspontjuk szerint a DVG nem ismeri az induló mérőállásokat, a fogyasztási mérők adatait, az eddig kiszámlázott hődíjelőlegeket és a költségosztó-leolvasási adatokat, nem fog tudni helyes hődíjelszámoló számlát készíteni, emiatt éves szinten többet fognak fizetni a fogyasztók, ha neki fizetnek.

Nem kell aggódni a nyári és a szeptemberi számlák miatt

A dunaújvárosi közgyűlés ebben a kiélezett helyzetben végül úgy döntött (a várost vezető Rajta Újváros! Egyesület képviselői megszavazták, az ellenzéki Fidesz tartózkodott), hogy a július, augusztus, szeptemberi számlákat akkor is teljesítettnek tekinti a DVG, ha a fogyasztók a DVCSH-nak fizették. A DVG azt írta nekünk, ez több száz millió forintos kiesést jelent az önkormányzati cégnek, mert a DVCSH a beszedett pénz átadására sem hajlandó. Októbertől kezdve azonban a DVG Zrt. már mindenkitől kéri a szolgáltatás árát, de ezzel párhuzamosan a DVCSH is.

Képzeljük el, hogy két szolgáltató ostromol bennünket, és mindkettő azzal érvel, hogy az ő csekkjét fizessük be, mert a másik cég szabálytalanul próbálja bezsebelni a pénzünket. Ezt látjuk most Dunaújvárosban, több fogyasztó pedig a jogerős bírósági végzés ellenére is bizonytalan.

Ezt bizonyítja, hogy október 1-jén létrejött Facebookon a DVCSH-DVG távhőszámla-károsultak zárt csoportja, amely majdnem 2400 tagot számlál. Az elmúlt héten is csatlakozott több mint 130 ember.

Azt írják,

sajnos úgy néz ki a mostani ismeretek szerint, hogy duplán kell nagyon sok dunaújvárosi embernek kifizetni a távhőszámláját. Csatlakozzatok a csoporthoz és hívjátok meg ismerőseiteket is! Legyünk nagyon sokan, hiszen együtt tudunk fellépni a szolgáltatók ellen! Közösen fordulhatunk a MEKH-hez, ha érdeksérelem ér minket!

A DVG Zrt. próbált az elsődleges fogyasztóvédelmi szervhez, a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz fordulni, a hivatal viszont arról tájékoztatta a vagyonkezelőt, hogy mivel a DVCSH már nem engedélyes szolgáltató, nem vizsgálhatják a működését.

A DVCSH Kft. véleménye szerint a DVG szándékosan félretájékoztatja fogyasztókat, ugyanis a Fejér Megyei Kormányhivatal – amellett hogy valóban nem rendelkezik hatáskörrel az ügyre vonatkozóan – leírja a végzésében, hogy nincs a jogszabályokban olyan rendelkezés, hogy a működési engedélye visszavonását követő időszakra a volt távhőszolgáltató nem készíthet számlát a fogyasztónak. (A keretes anyagunkban idézett MEKH-határozat viszont épp ennek ellenkezőjét hangsúlyozza.)

Hozzáfűzik, a Dunaújvárosi Járásbíróság korábbi jogerős ítéletben kimondta, hogy a MEKH-nek nincs hatásköre a szolgáltatási díj jogosultságáról rendelkezni, az a szerződéshez vagy a tényleges szolgáltatáshoz kapcsolódó kérdés.

Laikus szemmel nézve tehát azt látjuk, hogy a szolgáltatási engedélyt kiadó MEKH-határozat összeférhetetlen a kormányhivatal álláspontjával és az újvárosi járásbíróság ítéletével is. 

Ki fog végül megfizetni?

Neszmélyi Loránd biztos benne, hogy rendeződni fog a helyzet, nem fordulhat elő olyan, hogy egy fogyasztó hosszú távon kétfelé fizet. Ha most akad is olyan, aki mindkét szolgáltató csekkjét rendezte, az a jogi eljárások lezárulta után visszakapja a pénzét, mert a szolgáltatóknak el kell majd számolniuk egymás felé.

Az önkormányzat sajtószóvivője ezt másként látja. Medgyesi Miklós szerint a helyzet hónapok óta egyértelmű, de legkésőbb a Győri Ítélőtábla november eleji végzése tiszta helyzetet teremtett, a DVCSH-nak tehát nincs mire várnia.

Az, hogy továbbra is küldi a csekkeket, a szóvivő véleménye szerint egyszerű pénzbeszedés,

amiért cserébe semmilyen szolgáltatást nem nyújt a DVCSH.

Az önkormányzat a DVCSH kisebbségi tulajdonosát, az Ausztriában bejegyzett Energott AG nevű céget és Pomázi Csabát sejti a háttérben. Szerintük csak remélni lehet, hogy a lakossági befizetések időközben nem ide vándoroltak, vagyis egyszerűen kivitték a pénzt az országból.

A DVCSH ezt cáfolja, azt mondja, hogy a fogyasztói befizetések döntő többsége mindig is a DVCSH saját számlájára érkezett és érkezik, és a fogyasztói számlákra érkező teljes tőkebefizetés felett a DVCSH rendelkezik.

Pomázi Csabáról a Dunaújvárost vezető jobbikos Pintér Tamás évekkel ezelőtt még országgyűlési képviselőként mondta azt az Indexnek: a férfi, a DVCSH egyik tulaja egy problémás fideszes oligarcha, aki megkárosítja a várost, karbantartási költségekre hivatkozva nem fizet osztalékot az önkormányzatnak, amely tulajdonos a DVCSH-ban. Pomázi Csaba ellen korábban csődbűntett miatt nyomozott a NAV, az ügy egyik érintettjét letartóztatták. A beszedett pénzek végállomása a sajtószóvivő tájékoztatása szerint az ő cégeiben van.

A DVCSH úgy látja, ennek a jelenlegi, a távhőszolgáltatás körül kialakult helyzethez sem jogilag, sem gazdaságilag nincs köze, hiszen nem közüzemi szolgáltatással kapcsolatosan folyt vizsgálat Pomázi Csaba ellen, és vádemelés sem történt.

Az önkormányzat és a DVCSH is arról tájékoztatott bennünket, hogy a dunaújvárosi távhőszolgáltatással kapcsolatban az ellenérdekű felek eljárásai miatt az illetékes hatóságoknál (NAV, rendőrség) feljelentést tettek, ők azonban válaszukban nem adtak bővebb felvilágosítást a nyomozás állásáról.

Medgyesi Miklós szerint Dunaújvárosban idejében léptek, a városban biztosított a távfűtési szolgáltatás. A fogyasztókat pedig továbbra is arra kéri, hogy ne üljenek fel a DVCSH csalásának. A szóvivő szerint az áldatlan állapot akkor fog megszűnni, ha senki sem fizet a DVCSH-nak, ekkor ugyanis nem lesz érdeke kiküldeni a szerinte jogosulatlan számláit.

A DVCSH viszont azt mondja, Dunaújváros területén a DVG és az önkormányzat beavatkozása miatt sajnos nincs kielégítő távhőszolgáltatás.

A dunaújvárosiak pedig eközben joggal követelik, hogy két csekk helyett egy érkezzen – egyelőre hiába. Nagy valószínűség szerint meg kell várni a jogi eljárások végét, hogy az ügy végleg megoldódjon. 

(Borítókép: Huszti István / Index)

Rovatok