Index Vakbarát Hírportál

Az utolsó pillanatban még belenyúlt a kormány a rendeletbe

2023. július 6., csütörtök 06:58

Két nappal a hatálybalépés előtt is módosultak a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő kormányrendeletek, ami hideg zuhanyként érte azokat a vállalkozásokat, amelyek elvégezték a szükséges regisztrációt a MOHU-nál és az Országos Hulladékgazdálkodási Hatóságnál, majd kialakították a körforgásos termékekkel kapcsolatos nyilvántartásukat, illetve felkészítették a számlázóprogramjukat a számlazáradékok feltüntetésére.

Még a célegyenesben is változtak a játékszabályok: kettőt kellett már csak aludni a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet, az úgynevezett EPR-rendelet július 1-jei hatálybalépéséig, amikor több ponton is módosult a szabályozás. 

Az alábbiakban a témára nagy rálátással bíró szakértő megkérdezésével a rendelet fontosabb változtatásait foglaljuk össze, hangsúlyozva, hogy a változtatások a hónap első napján hatályba is léptek, tehát az érintetteknek fontos mielőbb megvizsgálni, az esetleges változások milyen hatással lesznek az üzletmenetükre.

A csomagolásokat érintő fontosabb változások

„A fogyasztó számára történő értékesítés helyén megtöltésre tervezett és szánt csomagolószerből, továbbá a fogyasztó számára történő értékesítés helyén eladott, megtöltött vagy megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos csomagolószerből létrehozott csomagolás tekintetében a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a csomagolószer gyártóját terheli majd a csomagolás előállítója részére belföldön csomagolószert értékesítő helyett” – hívta fel a figyelmet Gyányi Tamás, a WTS Klient senior partnere. Még ha ez valamelyest tankönyvízűen is hangzik, fontos üzenet a szektor szereplőinek.

Újrahasználható csomagolások

Az adótanácsadó kiemelte: az új módosításoknak köszönhetően július 1-től bekerült a EPR-rendeletbe egy, a termékdíjas szabályozáshoz hasonló, az érintettek számára kedvező lehetőség, amely szerint a külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolás végleges elválasztása a terméktől nem minősül saját célú felhasználásnak, és így EPR-kötelezettséget sem keletkeztet,

ha az újrahasználható csomagolószert a kötelezettség keletkezésétől számított 365 napon belül igazoltan visszaszállítják külföldre. A módosítások között a jogalkotó pontosította azt is, hogy a külföldre történő kiszállítás szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható.

A belföldi gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, külföldről visszahozott újrahasználható csomagolás végleges elválasztásánál pedig az utolsó pillanatos módosítások között új mentesítési feltételként (nem minősül saját célú felhasználásnak) került be július 1-től a jogszabályba, hogy az újrahasználható csomagolás alatt a jogalkotó az Országos Hulladékgazdálkodási Hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvett csomagolást érti.

A gyártókra nézve az újrahasználható csomagolószerek kapcsán szintén kedvező módosításként került be a jogszabályba az, hogy nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni – az újrahasználható csomagolószerből első alkalommal létrehozott csomagolás belföldi forgalomba hozatala kivételével – az újrahasználható csomagolószerből létrehozott csomagolás forgalomba hozatala esetén, ha a csomagolás létrehozására felhasznált újrahasználható csomagolószer az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvételre került.

Szerződéses átvállalással kapcsolatos módosítások

A szerződéses átvállalás lehetőségével július 1-től nemcsak a gépjárműgyártók, hanem a mezőgazdasági termelői szerveződések is élhetnek. Az európai uniós szabályok szerinti mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott körforgásos termék esetén a mezőgazdasági termelői szerveződés vállalhatja át az EPR-kötelezettséget.

Az EPR-rendelet korábbi előírásaihoz képest július 1-jével módosul a jogszabályban az átvállalási szerződés minimális adattartalma.

További változás az EPR-rendelet korábbi előírásaihoz képest, hogy szerződéses átvállalás esetén a gépjármű gyártója díjátalány-fizetésre jogosult, amelyre vonatkozó választását tárgyéven belül nem változtathatja meg.

Készletre vétel – új szabály az EPR-rendeletben

Gyányi Tamás szerint vélhetően a termékdíjas szabályozással való összhang megteremtése miatt került be az EPR-es szabályozásba a készletre vétel lehetősége is.

A szabályozás értelmében a gyártó jogosult a nyilvántartást a forgalomba hozott körforgásos termék helyett a készletre vett körforgásos termékről vezetni, mely választását a gyártó a tárgynegyedéven belül nem változtathatja meg.

Adatszolgáltatás utólagos módosítása

Az EPR-rendelet korábbi szövegezése az adatszolgáltatás módosítására viszonylag rövid időt adott az érintetteknek. A módosításra ugyanis a koncessziós társaság által az EPR-díjról kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül volt lehetőség.

Ez a határidő a módosításoknak köszönhetően némileg kitolódik, és az új szabályozás értelmében a gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó a tárgyévben teljesített, az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig módosíthatja.

Változás a számlazáradékolásnál

Az utolsó pillanatos módosításoknak köszönhetően a kötelezettek azon köre, akik körforgásos terméket kiskereskedelmi értékesítés keretében hoznak belföldön forgalomba, mentesül a számlazáradékolási kötelezettség alól.

Nyilatkozatadással való mentesülés

A módosítások következtében az EPR-rendelet ide vonatkozó részét pontosították, mivel a korábbi szövegezést úgy lehetett érteni, hogy nyilatkozatadásnál a vevőnek kell kiszállítania a körforgásos termék legalább 60 százalékát külföldre.

Az új szabályozás szerint nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó vevője nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább hatvan százaléka önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre kiszállításra kerül.

Módosult az is, hogy a külföldre történő kiszállítás szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható a jövőben és nem szükséges az igazoláshoz számla vagy az ügylet teljesítését igazoló egyéb okirat.

Egyéb változások

Fontos, hogy a módosítások következtében az EPR-rendelet bizonyos mellékletei is megváltozott tartalommal léptek július 1-jével hatályba. Az adószakértő jelezte: így többek között megváltozott bizonyos körforgásos termékek KF-kódja, valamint a nyilvántartások minimális adattartalmára vonatkozó rész is.

(Borítókép: Feldolgozásra váró bálába préselt PET-palackok. Fotó: Bugány János / MTI)

Rovatok