Index Vakbarát Hírportál

Kiderült, hogyan fordította a törvényeket Károly herceg a maga javára

2022. június 28., kedd 21:40

Károly herceg nyomást gyakorolt a miniszterekre, hogy változtassák meg a törvényt a jövedelme javára. Az újonnan felfedezett dokumentumok szerint a kormány engedett az örökös követeléseinek, mert alkotmányos válságtól tartottak.

A Guardian által feltárt dokumentumok szerint Károly herceg felhasznált egy ismert eljárást, hogy a kormány minisztereit titokban arra kényszerítse, hogy változtassanak meg egy törvényjavaslatot a földbirtoka javára, hogy továbbra is beszedhesse a bérleti díjat a birtokon található ingatlanok bérlőitől, akiket megfosztott a felvásárlás lehetőségétől.

A Nemzeti Levéltárban előkerült hivatalos iratokból kiderül, hogy John Major kormányának miniszterei engedtek a követeléseinek, mivel attól tartottak, hogy a trónörökös ellenállása alkotmányos válságot idézhet elő.

A „formaságból” nagy haszon keletkezett

A dokumentumok nyilvánosságra hozatala a brit lap szerint újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a királyi család arra használta a király (vagy királynő) beleegyezése néven ismert eljárást a jogszabályok megváltoztatására, hogy magánérdekeiknek kedvezzen.

Az eljárás értelmében az uralkodó és legidősebb fia előzetesen megkapja a törvénytervezetek másolatát, hogy megvizsgálhassa, hogy a jogszabály érinti-e közhatalmukat vagy magánvagyonukat, például a cornwalli hercegséget vagy a magántulajdonban lévő sandringhami birtokot.

A minisztereknek meg kell szerezniük a királynő és a herceg beleegyezését, mielőtt a parlament jóváhagyja a vonatkozó jogszabályokat. Ez az eljárás eltér a legismertebb eljárástól, a királyi jóváhagyástól, amely csak egy formaság a királynő aláírásával, hogy az adott törvényjavaslatot jogerőre emeljék.

A maga malmára hajtja a vizet a királyi család

A Guardian nyomozása feltárta, hogy a királynői hozzájárulási eljárást az elmúlt évtizedekben az uralkodó arra használta, hogy magánúton lobbizzon változtatásokért. Uralkodása alatt a minisztereknek több mint ezer parlamenti törvényhez kellett megszerezniük a királynő vagy fia jóváhagyását, mielőtt végrehajtották volna.

A Buckingham-palota és a kormány szerint a királynő hozzájárulása a parlamenti eljárás tisztán formális része, és az uralkodó magától értetődően adja meg. A palota azt mondta, hogy „a hozzájárulást mindig az uralkodó adja meg, ha a kormány kéri”, és hogy „ez az eljárás nem változtatja meg egyetlen ilyen törvényjavaslat jellegét sem”.

Az újonnan napvilágra került dokumentumok azonban, amelyek egy 1993-ban jogerőre lépett bérleti jog reformjáról szóló törvényre vonatkoznak, részletes bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy Károly herceg nyomást gyakorolt a választott miniszterekre, hogy mentességet biztosítson annak érdekében, hogy saját bérlőinek ne legyen joga megvásárolni otthonukat. A Windsor-család a hatvanas évek óta legalább négy olyan törvénytervezet átvilágítására használta az egyetértési eljárást, amelyek megváltoztatták a haszonbérleti jogot.

460 milliárd forintot érő birtok

Az 1992 szeptemberéből és októberéből származó levelek és feljegyzések azt mutatják, hogy Károly herceg személyes érdeklődést mutatott Newton St. Loe, egy kis somerseti falu iránt, amely az egymilliárd fontot (460 milliárd forint) érő Duchy of Cornwall birtok része, és ragaszkodott ahhoz, hogy ottani ingatlanjait kizárják a javasolt törvénytervezetből. Az ő lobbizása biztosította a falu számára a mentességet, amely a mai napig a bérlőket anyagilag rosszabb helyzetbe hozta.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy 1992 októberében közvetlenül írt John Major egykori miniszterelnöknek, hogy hamarosan megkapja a kérést, hogy járuljon hozzá a haszonbérleti törvényjavaslathoz, és kifejezte aggodalmát a törvényjavaslat egy másik aspektusa miatt, amely lehetővé tenné a bérlők számára, hogy megvásárolják és átalakítsák a történelmi ingatlanokat, anélkül hogy megőriznék különleges jellegüket.

Károly herceg trónörökösként éves magánjövedelmet – jelenleg mintegy húszmillió fontot – kap a Cornwall hercegség ingatlanvagyonából származó nyereségből. Az 52 ezer hektáros birtok húsz angliai és walesi megyében található ingatlanok bérleti díját foglalja magába. Egyes területeken azonban bérlői nem vásárolhatják meg otthonaikat. Ezek a bérlők, akiknek száma ismeretlen, továbbra is bérleti díjat fizetnek a hercegségnek.

Rovatok