Index Vakbarát Hírportál

Szigetszentmiklósi gyerekkínzás: nem felelős a vezető

2014. június 20., péntek 15:49

"Szigetszentmiklós – Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Kerekes Lászlóval szemben a vezető szakmai felelőssége megállapítása tárgyában indított eljárás eredményeként az intézményvezetővel szemben

fegyelmi felelősséget nem állapít meg, továbbá vétkes kötelezettségszegés miatti hátrányos jogkövetkezményt nem alkalmaz vele szemben"

így döntött június 18-án, szerdán Szigetszentmiklóson a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett.

Az eljárás a gyermekvédelmi rendszer hatékonyságát súlyosan megkérdőjelező, az egész országot megrázó botránnyal összefüggésben indult. Az ügyet a Blikk robbantotta ki, mikor megírta, hogy egy szigetszentmiklósi házaspár éveken át kínozta, rendszeresen megerőszakolta és verte három kiskorú gyerekét, a vád szerint fekáliát és patkányt etettek velük. A bántalmazás a vádirat szerint azóta tartott, „mióta csak az eszüket tudták" a gyerekek, ami azt jelenti, hogy a rendszer hosszú éveken keresztül képtelen volt őket megvédeni.

Navracsics nélkül vizsgálat sincs

Az önkormányzat első belső vizsgálata gyorsan befejeződött, fegyelmi eljárást nem indítottak.  A felelősségre vonási eljárás, amelyről szerdán kaptak tájékoztatást a szigetszentmiklósi képviselők, Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és igazságügyi miniszter közbeavatkozása miatt indult el. Ő január 17-én utasította a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjét, hogy rendkívüli fegyelmi eljárás keretében vizsgálja meg, történt-e mulasztás a hivatalos eljárás során a szigetszentmiklósi gyermekbántalmazás ügyében. Az eredmény még aznap meglett: Tarnai Richárd kormánymegbízott egy családgondozót azonnali hatállyal felmentett, és közölte, hogy fegyelmi eljárást indít a Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjével szemben.

 Január 22-én, öt nappal a miniszter lépése után zárt ülésen foglalkozott a kérdéssel a szigetszentmiklósi képviselő-testület. Úgy határoztak, felhatalmazzák a polgármestert, hogy „a vezető szakmai felelőssége megállapítása tárgyában" elvégezze „a szükséges előkészítő feladatokat" „a szükséges szakértők bevonásával". A polgármester két hónappal később, március 26-án arról tájékoztata a képivselőket, hogy felkért egy szakértőt, tegyen javaslatot a szakmai felelősség megállapításának módjára vonatkozóan, illetve a szakértői javaslat alapján a vizsgálat végleges elkészítéséhez felkért 1 fő közszolgálati tisztviselőt szakmai segítség nyújtására.

Nem sokkal később elkészült a kötelező éves jelentés is a szigetszentmiklósi gyermekvédelem tavalyi teljesítményéről, áprilisban került a képviselő-testület elé. A jelentésben, melyet részben az intézményvezető készített, egyetlen utalást sem találtunk arra, hogy bármiféle botrány lett volna tavaly.

A vezető elleni fegyelmi eljárás eredményére végülis öt hónapot kellett várni. A témát szerdán  zárt ülésen tárgyalták, a helyi önkormányzatokról szóló törvény ugyanis úgy rendelkezik, hogy fegyelmi büntetés kiszabása esetén zárt ülést kell tartani.

A törvény ugyanakkor azt is kimondja, hogy

A közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés is nyilvános.

Februárban pert indított az Index

Az Index februárban pert indított a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal ellen és a Pest Megyei Kormányhivatal ellen is. Azt szerettük volna megtudni, mennyire voltak alaposak a botrány kirobbanása utáni első vizsgálatok, amelyek fegyelmei felelősségrevonás nélkül zárták volna le az ügyet. Közérdekű adatigénylésünket elutasították, ezért fordultunk bírósághoz.

Azóta – az ombudsman nyilvánosságra hozott jelentéséből – már elég részletesen lehet tudni, mi folyt Szigetszentmiklóson, hogyan vallott kudarcot a három gyerek ügyében a gyermekvédelmi rendszer. A zöld ételről, felgyújtott ruhákról, tetvekről beszélő ombudsmani jelentés szomorú kronológiát állított fel sűrűsödő aggasztó jelekről, be nem tartott ígéretekről, adminisztratív furcsaságokról, tehetetlenségről és halogatásról.

Legyen szigorúbb a beosztottjaival

A szerdán meghozott önkormányzati határozat azután, hogy fegyelmi felelősséget nem állapít meg a gyermekjóléti szolgálatot 2008 óta vezető Kerekessel szemben, figyelemfelhívással folytatódik, így:

(A testület) felhívja az intézményvezető figyelmét az alábbiakra:

Rovatok