Index Vakbarát Hírportál

Ugyanazokkal a gyengeségekkel küzd a kínai és az orosz hadsereg

2022. szeptember 17., szombat 12:46

Az amerikai Nemzeti Védelmi Egyetem legújabb elemzése szerint Kína katonai vezetői osztoznak egy olyan potenciális gyengeségben, amely komoly problémát okozott az oroszoknak Ukrajnában, és akadályozhatja őket abban, hogy hasonló háborút folytassanak.

A jelentés a Népi Felszabadító Hadseregen (PLA) belül a keresztkiképzés hiányát nevezi meg lehetséges Achilles-saroknak, de az elemzők továbbra is óvakodnak Kína képességeinek alábecsülésétől, és óva intenek az Oroszországgal való összehasonlítástól − írta meg a CNN.

A jelentés a PLA öt haderőneme − hadsereg, haditengerészet, légierő, rakétahadsereg és stratégiai támogató erők − több mint 300 vezető tisztjének hátterét vizsgálta a 2021-ig tartó hat évben. Megállapította, hogy az egyes haderőnemekben szolgálatot teljesítő vezetők valószínűleg nem rendelkeznek operatív tapasztalattal más szolgálati ágban, mint ahol megkezdték pályafutásukat.

Más szóval a PLA katonái katonák maradnak, a tengerészek tengerészek. Ez éles ellentétben áll az amerikai fegyveres erőkkel, ahol a keresztkiképzés 1986 óta törvényi előírás.

A 73 oldalas jelentés azt állítja, hogy ez a „merevség (...) csökkentheti Kína hatékonyságát a jövőbeli konfliktusokban”, különösen a nagy fokú közös szolgálati fellépést igénylő konfliktusokban, és azt sugallja, hogy a PLA erői ugyanolyan problémákba ütközhetnek, mint amilyenek orosz kollégáikat is sújtották Ukrajnában, ahol alacsony volt a fegyveres erők „általános kohéziója”.

Mióta Oroszország hét hónappal ezelőtt megkezdte invázióját szomszédja ellen, az orosz katonai struktúra hiányosságai nyilvánvalóvá váltak a külső megfigyelők számára.

Elemzők szerint a közelmúltban, amikor az ukrán ellentámadás megfutamította az orosz csapatokat, Moszkva szárazföldi erői nem kaptak légi fedezetet, míg a háború korábbi szakaszában logisztikai problémák nehezítették, hogy Oroszország képes legyen ellátni erőit − a teherautók nem rendelkeztek a terepviszonyoknak megfelelő gumiabroncsokkal, és a karbantartás hiánya miatt folyamatosan lerobbantak.

A jelentés szerzője, Joel Wuthnow szerint a PLA magas rangú vezetői hasonló problémákkal szembesülhetnek a keresztkiképzés hiánya miatt.

A műveleti parancsnokok például ritkán rendelkeznek tapasztalattal a logisztikában, és fordítva. Azok a műveleti parancsnokok, akiknek soha nem kellett magas szintű ismereteket szerezniük a logisztikáról vagy a karbantartásról, könnyen meglehet, hogy nem tudják optimálisan használni ezeket az erőket, ami párhuzamba állítható egy másik orosz kudarccal 2022-ben

− írta a jelentésben Wuthnow, az egyetem Kínai Katonai Ügyek Tanulmányozásával Foglalkozó Központjának vezető kutatója.

A jelentés szerint 2021-ben a négycsillagos rangú parancsnokok − mint például a vezérkari főnökök egyesített parancsnokságának vagy az Indo-csendes-óceáni Parancsnokságnak a vezetője az Egyesült Államokban, illetve a Központi Katonai Bizottság vagy a hadszíntéri parancsnokságok vezetői Kínában − összehasonlításakor a 40 amerikai tiszt mindegyike rendelkezett szolgálati kereszttapasztalattal, míg az azonos pozícióban lévő 31 kínai parancsnok 77 százaléka. 

A jelentés egy másik kulcsfontosságú különbséget is megállapít: Az Egyesült Államokban a négycsillagos parancsnokok szinte mindegyike rendelkezett operatív tapasztalattal. Kínában majdnem a felük „hivatásos politikai komisszár” volt.

Nem szabad lebecsülni a kínaiakat

Carl Schuster, az Egyesült Államok Csendes-óceáni Parancsnoksága hawaii Közös Hírszerző Központjának korábbi műveleti igazgatója úgy nyilatkozott, hogy a most megjelent jelentés „a legjobb értékelés arról, hogy Kína hol tart, és hová tart, amit eddig láttam”.

Ennek ellenére óva intett attól, hogy ezt a jelentést előrejelzésként használjuk arra vonatkozóan, hogy a PLA hogyan járna egy Ukrajnához hasonló háborúban, mivel számos egyéb előnye van az orosz hadsereggel szemben.

Kína jobb kiképzést ad az újoncoknak, és már nem támaszkodik a sorkatonákra, míg az orosz hadsereg a sorkatonai állományra támaszkodik, amelynek 80-85 százaléka mindössze hét hónapos kiképzésen esik át.

Oroszországgal ellentétben Kínában ráadásul hivatásos altiszti állomány van − tette hozzá.

Schuster, aki jelenleg a Hawaii Pacific Egyetemen tanít, úgy becsülte, hogy Kína körülbelül négy-öt évvel van lemaradva az Egyesült Államoktól a műveleti képességek összehangolásának tekintetében, de figyelmeztetett, hogy a közelmúltbeli hadgyakorlatok „azt sugallják, hogy egyre inkább felzárkóznak”.

Ennek bizonyítékaként említette a közelmúltbeli, Tajvan körüli hadgyakorlatot.

A tanulmánynak az a ki nem mondott következtetése, hogy a PLA nem képes hatékony összehangolt műveleteket végrehajtani, helytelen

– mondta Schuster.

A washingtoni Georgetown Egyetem adjunktusaként is tevékenykedő Wuthnow jelentése demográfiai különbségeket is talált a kínai és az amerikai vezetők között.

A vezető kínai tisztek homogének voltak életkor, végzettség, nem és etnikai hovatartozás tekintetében

− áll a jelentésben.

A négycsillagos kínai tisztek átlagosan idősebbek voltak amerikai társaiknál (64 vs. 60), és több évet töltöttek a hadseregben (46 vs. 40).

Az amerikai vezetés sokszínűbb volt, két nő és három afroamerikai volt köztük, szemben a PLA homogén vezetésével (teljesen férfi és 99 százalékban han kínai)

− áll a jelentésben.

És még egy utolsó szembetűnő különbség: Az amerikai tisztek 58 százaléka szolgált már külföldön, míg a kínai tisztek közül egynek sem volt tengerentúli tapasztalata.

A Hszi Csin-ping-faktor

A jelentés azt is megjegyezte, hogy Hszi Csin-ping kínai vezető hogyan szigorította a PLA vezetését, mióta 2013-ban átvette a Kínai Kommunista Párt irányítását.

A kínai Központi Katonai Bizottság elnökeként Hszi személyesen is részt vesz a vezető tisztek kiválasztásában − áll a jelentésben.

Minden PLA-tiszt a Kínai Kommunista Párt tagja, és kellő politikai érzékkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy bizonyítsa lojalitását Hszi és az ő programja iránt

− írta a jelentés, megjegyezve, hogy Hszi a vezető tiszteket földrajzilag rotálja Kínán belül, hogy megakadályozza, hogy olyan hálózatokat alakítsanak ki, amelyek egy napon veszélyeztethetik a vezetését.

Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy Hszi gondosan ügyel arra, hogy a vezető tisztek körében jutalmazza a lojalitást és a türelmet.

Hszi Csin-ping nem hagyta ki azt a generációt, amelynek tagjai kivárták a sorukat, hogy a modern konfliktusokat jobban ismerő fiatalokat léptessen elő később a helyükre

– írta a jelentés.

Ahogy ezek az idősebb tisztek elérik a rangjuknak megfelelő nyugdíjkorhatárt − a Központi Katonai Bizottságban dolgozók esetében akár 68 évesek is lehetnek −, utódaik több tapasztalatot fognak hozni a modern harctérről, beleértve a legújabb technológiákat is. 

A hagyományok és a szervezeti kultúra által okozott problémák azonban várhatóan megmaradnak − áll a jelentésben.

(Borítókép: A PLA katonái terrorellenes gyakorlatot hajtanak végre 2022. augusztus 26-án a kínai Csangcsun Csilin tartományban. Fotó:  Fu Tian / China News Service / Getty Images)

 

Rovatok